<<
>>

Визначення природи послуг

Одним із «проблемних» питань економічної теорії, зокрема теорії торгівлі та міжнародної торгівлі, є визначення самої природи послуги, а також обміну, предметом якого стає послуга.

Що ж таке послуга? Послуга — це економічна діяльність одного відособленого та незалежного суб’єкта на користь та за згодою іншого за певну винагороду з його боку.

Причому функціональною метою такої діяльності є задоволення духовних, інформаційних, фізіологічних потреб споживача, надання кращого стану матеріальному об’єкту, який перебуває у власності споживача.

Якщо традиційний товар (сучасні інформаційні тенденції змінюють і природу товару, «дематеріалізуючи» його) вважається уречевленою працею, яка має споживну вартість, а відтак може задовольняти потреби споживача, то ситуація із послугою дещо інша. Послуга не існує як матеріальний субстрат, властивості якого можуть використовуватися «віддалено» або неодномоментно у часі. Вона споживається у час її надання та забезпечує фізіологічне поліпшення якості життя (наприклад, медична, перукарська, масажна послуга), задоволення духовних та інших потреб (театр, спортивне, інше шоу) або змінює якість товару (авторемонтна послуга). При цьому, на відміну від матеріального товару, послуга споживається безпосередньо і не може бути «переданою» через посередника (його участь можлива тільки як особи, котра організовує «стикування» суб’єктів пропозиції послуги та попиту на неї) або споживатись подовжено в часі (із амортизаційним терміном та інколи з участю споживачів, які перепродують право власності на частково спожитий товар).

Послуга, на відміну від товару, не може існувати як реальний, уособлений об’єкт незалежно від покупця чи споживача. Можна вести мову про підготовчий етап щодо надання послуги (створення відповідної технологічної бази, набуття кваліфікації відповідними працівниками тощо), але власне надання послуги та виробництво послуги не відокремлюються одне від одного. Тому послуга, у тому числі й міжнародна, потребує певного контакту між тим, хто надає, і тим, хто користується послугою відповідно до фізичної природи та функціональних властивостей конкретної трансакції. Це відрізняє торгівлю послугами від товарних експортно-імпортних операцій.

<< | >>
Источник: Антонюк Л.Л.. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації . 2004

Еще по теме Визначення природи послуг:

 1. 20.2. Лідерство: природа й визначення поняття
 2. 1.1.1. Предмет курсу: природа та визначення міжнародної економічної діяльності
 3. Визначення предмета політичної економії
 4. Фактори визначення корисності
 5. 11.1. Депресивні території: поняття та порядок їх визначення
 6. Поняття валюти. Валютний курс і способи його визначення
 7. Методи визначення економічної ефективності від впровадження природозахисних пристроїв
 8. Міжнародні транспортні послуги
 9. 2.8.1. Поняття міжнародних технологічних послуг
 10. 2.1. Теорія соціально-технологічної парадигми як методологія визначення пріоритетів економічного розвитку України
 11. Банківські послуги
 12. 2.6.2. Види міжнародних послуг та їх класифікація
 13. 12.7. БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ
 14. Послуги посередників у міжнародній торгівлі
 15. 2.6.3. Міжнародний ринок послуг
 16. 2.6.1. Поняття міжнародної торгівлі послугами
 17. Міжнародна торгівля послугами: критерії та українська специфіка
 18. 1.2.2. Міжнародна торгівля товарами та послугами