<<
>>

Впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів

Основні заходи:

розроблення порядку надання надр у користування;

сприяння прийняттю нової редакції Кодексу України про надра з метою правового удосконалення у сфері надрокористування;

виконання Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року та розроблення нової редакції Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року;

виконання Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів;

розроблення Загальнодержавної цільової екологічної програми розвитку заповідної справи на період до 2020 року;

ратифікація Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті, розроблення проекту Стратегії з адаптації українського законодавства до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє природне середовище в транскордонному контексті;

зменшення масштабів деградації земель та подальше впорядкування земельних відносин шляхом сприяння прийняттю Загальнодержавної програми використання та охорони земель

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів:

 1. Упровадження системи екологічно збалансованого використання природних ресурсів.
 2. 7.2.1. Аналіз природно-екологічних ресурсів регіону
 3. 7.2.3. Охорона і використання природних ресурсів
 4. Підвищення ефективності національної екологічної політики та стимулювання суб’єктів господарювання до впровадження екологічно безпечних технологій.
 5. 7.2. Управління природно-екологічним потенціалом
 6. УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ЕКОЛОГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ
 7. 5.3.3. Посилення ролі науки та інновацій у збереженні довкілля та ефективному використанні природних ресурсів
 8. Принцип “нульового рівня” споживання природних ресурсів
 9. Затратно-результатна концепція економічної оцінки природних ресурсів
 10. Земельний фонд України та його структура. Регіональні проблеми охорони і раціонального використання земельних ресурсів
 11. Упровадження дієвої системи інформування населення з питань охорони та збереження навколишнього природного середовища, екологічної політики.
 12. Завдання 4.1.3.4.: Забезпечення збалансованої та економічно обґрунтованої тарифної політики.
 13. Створення системи ефективного захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій та катастроф
 14. Розроблення і впровадження у виробництво енергоефективних технологій та обладнання
 15. Екологічне законодавство України та механізм його чинності
 16. Особенности природных условий РФ. Интегральная оценка сочетания природных условий по О.Р.Назаревскому
 17. Методи визначення економічної ефективності від впровадження природозахисних пристроїв