<<
>>

Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів. Підвищення якості наукової діяльності у вузах

Основні заходи:

оптимізація мережі вищих навчальних закладів та створення університетів регіонального типу;

формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою відповідно до потреб суспільства з урахуванням демографічної ситуації і забезпечення його фінансування з державного бюджету;

забезпечення доступу громадян до вищої освіти за результатом зовнішнього незалежного оцінювання;

забезпечення адаптації української вищої школи до вимог Болонського процесу, розвиток автономії вищих навчальних закладів;

систематичне підвищення кваліфікації викладачів кафедр психології, педагогіки, методики навчання та виховання з урахуванням модернізації загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, перехід до нового змісту освіти та впровадження сучасних інформаційних технологій;

забезпечення розвитку дистанційної педагогічної освіти як нової форми підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогічних працівників;

розвиток матеріально-технічної бази педагогічних університетів

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів. Підвищення якості наукової діяльності у вузах:

 1. Впровадження якісної вищої освіти та активізація наукової діяльності у вузах.
 2. Підвищення якості загальної середньої освіти, забезпечення інноваційного характеру базової освіти
 3. 5.1.2. Підвищення якості освіти
 4. Підвищення якості загальної середньої освіти
 5. Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості.
 6. Відновлення якісної професійно-технічної освіти
 7. Запровадження сучасних стандартів освітніх програм та широкого доступу до освіти
 8. Підвищення якості робочої сили
 9. 4.3. Податкове стимулювання наукової та інноваційної діяльності
 10. Реформування системи охорони здоров’я та підвищення якості медичних послуг.
 11. Підвищення ефективності національної екологічної політики та стимулювання суб’єктів господарювання до впровадження екологічно безпечних технологій.
 12. Підвищення рівня охоплення дітей освітою в дошкільних навчальних закладах.
 13. Підвищення якості охорони материнства і дитинства
 14. Реформування системи охорони здоров’я та підвищення якості медичних послуг.
 15. Європейський вектор зовнішньоекономічної діяльності: резерви співробітництва як фактор перспективної інтеграційної моделі
 16. Підвищення ефективності діяльності морського та річкового транспорту.
 17. 4.2.2. Сучасна і якісна освіта та підготовка кадрів
 18. 65. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
 19. Відповідно до концепцій Кейнса «ефективний попит» є тотожним: