<<
>>

Встановлення нормативних бар’єрів проти небажаної поведінки та заохочення доброчесності

Основні заходи:

створення ефективної законодавчої бази (законодавчі й нормативні акти, що визначають стандарти поведінки та забезпечують їхнє дотримання);

запровадження ефективних механізмів підзвітності (адміністративні процедури, контроль, оцінка ефективності виконавської діяльності державних структур, механізми консультацій та нагляду);

створення сприятливих умов роботи на державній службі (справедливе та рівне ставлення, гідні умови оплати праці та соціальне забезпечення);

забезпечення активної участі громадянського суспільства (зокрема активність ЗМІ у проведенні громадських розслідувань) як інформатора-контролера діяльності Уряду

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Встановлення нормативних бар’єрів проти небажаної поведінки та заохочення доброчесності:

 1. Завдання 4.1.8.1: Забезпечення доброчесності державної служби
 2. Політична свідомість та поведінка в структурі політичної культури
 3. C. ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ В ОВК
 4. Шляхи встановлення національної валютної системи України
 5. 2.7. Школа наук поведінки (біхевіористська школа)
 6. Чемберлін зазначає, що підставою для встановлення монополії стають ознаки диференції товару:
 7. Встановлення причинно-наслідкових зв’язків, залежності між ними, поклало початок такому напрямку економічної науки.
 8. Нормативные документы
 9. Нормативна політекономія
 10. IV. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
 11. 3. Нормативная подсистема
 12. ЧТО ТАКОЕ НОРМАТИВНЫЕ И РАСПОРЯДИТЕЛЬСКИЕ ДОКУМЕНТЫ?
 13. Нормативные и девиантные технологии
 14. Нормативные документы
 15. Нормативно – цененостный метод в геополитике (примеры)
 16. Позитивная и нормативная экономическая теория
 17. 2.4.4. Нормативна регламентація комерційної діяльності
 18. Нормативная правовая база международных политических отношений
 19. Нормативно-правовые акты