>>

ВСТУП

Протягом останніх десятиріч офшорна фінансова діяльльність посідає все значніше місце у світовій фінансовій системі. З одного боку спостерігається значний ріст обсягів фінансових операцій та зростання кількості світових фінансових установ, проте, з іншого, спостерігається досить неоднозначне ставлення до цього явища в урядових, ділових та наукових колах.
Ті чи інші види офшорних фінансових операцій глибоко ввійшли у практику міжнародного корпоративного управління, тоді як уряди вважають їх способом ухилення від оподаткування та відмивання брудних грошей.

Широке застосування в бізнесі офшорів урешті-решт призводить країни з різним рівнем соціально-економічного розвитку до необхідності формування чіткої позиції щодо цього явища.

Актуальність даної теми визначається впливом офшорних зон і компаній, що функціонують в них, на перерозподіл фінансових ресурсів, яке пов'язане з припливом або відтоком капіталу, що надає можливість опосередковано впливати на економіку окремих країн і на світову економіку в цілому. Так, половина експорту металопродукції та більше половини інвестицій в Україну проводяться з використанням офшорних зон, що призводить до недоотримання бюджетом грошових коштів.

Вивченням комплексу проблем, пов'язаних із функціонуванням офшорного бізнесу суб'єктів господарювання та з'ясуванням ролі держави займаються вчені багатьох країн. Зокрема, слід особливо відмітити науковий вклад Хейфеца Б.А., Бугаєнко А.В., Пеппера Дж., Гетманцев Д., Абуова І., Аксьонов Д., Кузнєцов К., Костіцин К. та ін.

Об'єктом дослідження магістерської роботи є механізм функціонування офшорних зон, предметом – діяльность офшорних зон та їх вплив на економіку держави.

Мета даної магістерської роботи роботи – визначити теоретико-організаційні основи офшорних зон, особливості функціонування офшорних юрисдикцій в сучасних умовах та основні напрямки протидії негативним наслідкам діяльності офшорних юрисдикцій.

Для досягнення поставленої мети при виконанні магістерської роботи необхідно було розв'язати низку завдань:

- визначити економічну суть офшорів та їх класифікацію;

- визначити передумови виникнення офшорних зон та їх еволюцію;

- окреслити правові режими функціонування офшорних зон;

- дослідити спеціалізацію офшорних зон та наслідки їх діяльності;

- дослідити множинність використаання офшорних зон;

- визначити роль офшорних юрисдикцій в українському бізнесі;

- змалювати удосконалення національної політики протидії офшорним зонам;

- охарактеризувати напрямки активізації міжнародного співробітництва у сфері координації офшорного бізнесу;

- дослідити використання методів обмеження операцій, що проводяться через офшорні зони.

Дана магістерська робота написана в результаті опрацювання літературних джерел, законодавчих та урядових матеріалів, даних, отриманих з міжнародної інформаційної системи Internet

| >>
Источник: Дипломна робота. Офшорні зони та їх роль в економіці держави. 2011

Еще по теме ВСТУП:

 1. ВСТУП
 2. ВСТУП
 3. ВСТУП
 4. Вступ
 5. ВСТУП
 6. Вступ
 7. ВСТУП
 8. Вступ
 9. ВСТУП
 10. ВСТУП
 11. ВСТУП
 12. ВСТУП
 13. Вступ