<<
>>

Забезпечення громадян житлом із фонду соціального призначення

Основні заходи:

забезпечення методологічної та організаційної допомоги органам місцевого самоврядування щодо формування житлового фонду соціального призначення та з питань надання громадянам соціального житла;

розроблення регіональних програм розвитку житлового фонду соціального призначення;

запровадження у будівельну практику сучасних будівельних систем та прогресивних технологій, зокрема швидкозбірних, енерго-, ресурсозберігаючих технічних та інженерних рішень, матеріалів та виробів, енергоефективного інженерного обладнання для проектування і будівництва житла соціального призначення, доступного житла, об’єктів соціальної інфраструктури тощо;

забезпечення комплексного вирішення питань підвищення рівня комфортності та створення належних умов проживання громадян в існуючих житлових мікрорайонах);

прийняття Загальнодержавної програми розвитку соціального житла;

забезпечення науково-методичного супроводження та реалізації пілотних проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Забезпечення громадян житлом із фонду соціального призначення:

 1. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг та забезпечення соціального захисту населення
 2. 8.2. Роль та призначення грошей в економіки країни з вирішення завдання стабілізації економіки та забезпечення її сталого розвитку
 3. Стаття 7. Заборона обмеження прав і свобод громадян у зв'язку з їх належністю або неналежністю до об'єднань громадян
 4. 24.3. Соціально-економічні перетворення у постсоціалістичних країнах на шляху до соціально орієнтованої змішаної економіки
 5. 3. Взаємозв’язок політичних, економічних та соціальних реформ в Україні. Інститут соціального партнерства
 6. VI. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН. МІЖНАРОДНІ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
 7. 14.1. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків
 8. 10.1. СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
 9. Сутність, призначення та види фінансового посередництва
 10. 4.1. Сутність, призначення та структура грошової системи
 11. 13.1. Сутність, призначення і види фінансового посередництва
 12. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків
 13. 16.1. Міжнародні валютно-кредитні установи та їх призначення
 14. Сутність, призначення та структура грошової системи
 15. 4.1. СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ
 16. 12.1. ПОНЯТТЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
 17. 15.1. Центральні банки, їх походження, призначення, функції та операції
 18. Призначення, статус та основи організації центрального банку