<<
>>

Забезпечення стабільного функціонування пенсійної системи

Основні заходи:

забезпечення стабільності фінансування пенсійних виплат, удосконалення методів фінансового планування, звітності та контролю за їх витрачанням;

запобігання несвоєчасному проведенню розрахунків за нарахованими страховими внесками підприємствами, установами та організаціями з органами Пенсійного фонду України; недотриманню законодавства у сфері пенсійного страхування посадовими особами підприємств, установ та організацій;

розширення бази нарахування страхових внесків, у тому числі за рахунок легалізації зарплати та підвищення її рівня, скорочення неповної зайнятості та безробіття, ліквідації пільг зі сплати страхових внесків;

гарантування мінімального розміру пенсії на рівні не нижче реального прожиткового мінімуму;

забезпечення диференціації розмірів пенсій залежно від страхового стажу та заробітної плати та запровадження дієвого механізму підвищення призначених пенсій, адекватного темпам зростання середньої заробітної плати в країні;

здійснення заходів щодо забезпечення прозорості пенсійної системи та механізмів управління нею;

проведення системних цілеспрямованих державних кампаній з роз’яснення населенню питання щодо доцільності та умов їх участі у недержавному пенсійному забезпеченні як одному з основних елементів системи соціального захисту населення;

проведення підготовчих заходів та поетапне запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

захист прав учасників системи недержавного пенсійного забезпечення

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Забезпечення стабільного функціонування пенсійної системи:

 1. Створення та забезпечення належного функціонування системи суспільного телебачення і радіомовлення
 2. 4.5.1. Забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу
 3. Розділ другий. ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СТРУКТУРІ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА
 4. Тема № 6 Сутність та функціонування партійної системи: взаємодія з державною службою
 5. 17. Механізм функціонування капіталістичної системи. «Нвидима рука»
 6. Підвищення ефективності функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування
 7. 7. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ МЕНЕДЖМЕНТУ
 8. Диверсифікація джерел фінансування та організаційних засад функціонування системи охорони здоров’я
 9. 8.2. Система фінансового забезпечення регіонів
 10. Тема 2.6. Політична система суспільства, її функціонування та вплив на характер суспільно-політичних відносин
 11. 23.3. Механізм функціонування «державного соціалізму»
 12. КЛАСИФІКАЦІЯ РИНКІВ І ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ
 13. 22.2. Механізм функціонування сучасної капіталістичної змішаної економіки
 14. 18. Сучасна ринкова екноміка та механізм її функціонування
 15. РОЗДІЛ 2: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОФШОРНИХ ЮРИСДИКЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
 16. Функціонування товарного виробництва і його закони
 17. Функціонування команди і менеджмент виборчої кампанії
 18. Сутність та специфіка функціонування грошового ринку
 19. 2.3.5. Особливості становлення та функціонування Кабінету Міністрів України