<<
>>

Запровадження ефективного механізму державної підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства

Основні заходи:

розроблення інструментів та форм державної підтримки (понад один рік) інститутів громадянського суспільства;

забезпечення стабільності оподаткування безповоротної допомоги, яку надають інститутам громадянського суспільства донори-юридичні особи;

створення державного фонду “Український фонд розвитку громадянського суспільства”, який має здійснювати державну підтримку громадських ініціатив на конкурсних засадах.

зростання частки фінансування соціальних послуг через громадські об’єднання у державному і місцевих бюджетах;

визначення особливостей правового статусу спонсорів та меценатів громадських об’єднань

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Запровадження ефективного механізму державної підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства:

 1. Завдання 4.1.4.1.: Створення сприятливих умов для діяльності інститутів громадянського суспільства
 2. Завдання 4.1.4.2.: Посилення впливу інститутів громадянського суспільства на формування та реалізацію державної політики, вирішення питань місцевого значення
 3. 1. Передумови формування інститутів громадянського суспільства в країнах ЦСЄ.
 4. V. ЗАГАЛЬНЕ І ОСОБЛИВЕ В СТАНОВЛЕННІ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КРАЇНАХ СНД І БАЛТІЇ
 5. 3. Місце і роль інститутів громадянського суспільства країн ЦСЄ в інтеграції до європейських політичних та економічних структур.
 6. ІV. ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ОСВІТНІЙ ТА ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 7. ІІ. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ДЕРЖАВА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: МІРА СПІВПАДАННЯ ІНТЕРЕСІВ І НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ
 8. Завдання 4.1.8.2: Запровадження сучасних методів управління персоналом у системі державної служби.
 9. Завдання 4.1.5.1.: Захист прав державної власності, недопущення незаконного її відчуження, запровадження прозорих процедур банкрутства
 10. 5.1.1. Становлення громадянського суспільства
 11. 4.1.4. Становлення громадянського суспільства та підвищення ефективності дій Уряду
 12. 5.4.1.Концентрація державної підтримки на пріоритетних напрямах розвитку промисловості
 13. 2.1. Громадянське суспільство
 14. 2.2. Методологічні основи вибору пріоритетів науково-технологічного розвитку та механізми їх підтримки
 15. 2.4. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
 16. 5.4. Основні концепції громадянського суспільства
 17. 2.3.2. Конституційний механізм розподілу державної влади в Україні