<<
>>

Запровадження сучасних стандартів освітніх програм та широкого доступу до освіти

Основні заходи:

розширення освітніх послуг, що забезпечують ранній розвиток дітей незалежно від місця їх проживання, стану здоров'я, соціального положення;

створення умов для забезпечення доступності якісної освіти та успішну соціалізацію для осіб з обмеженими можливостями здоров'я;

створення системи виявлення і підтримки обдарованих дітей і талановитої молоді;

забезпечення високим рівнем охоплення (не менше ніж на 70 %) освітніх установ, які надають освітні послуги відповідно до сучасних стандартів, включаючи умови організації освітнього процесу;

оновлення типології освітніх програм і установ, структури системи освіти з урахуванням результатів конкурсної підтримки інноваційних освітніх програм і програм розвитку освітніх установ та відповідним нормативним закріпленням (зокрема забезпечення правової основи функціонування соціокультурних освітніх комплексів, центрів кваліфікацій, національних дослідницьких університетів, ресурсних центрів);

оновлення державних освітніх стандартів і модернізація навчальних програм усіх рівнів на базі кваліфікаційних вимог національної кваліфікаційної структури;

розробка стандартизованої програми підвищення кваліфікації “Сучасний освітній менеджмент” на базі сучасних кваліфікаційних вимог до керівників освітніх установ і проведення сертифікації всіх керівників освітніх установ

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Запровадження сучасних стандартів освітніх програм та широкого доступу до освіти:

 1. Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів. Підвищення якості наукової діяльності у вузах
 2. Завдання 4.1.8.2: Запровадження сучасних методів управління персоналом у системі державної служби.
 3. 4.2.2. Сучасна і якісна освіта та підготовка кадрів
 4. Підвищення якості загальної середньої освіти, забезпечення інноваційного характеру базової освіти
 5. Диверсифікація джерел фінансування освіти
 6. 5.1.2. Підвищення якості освіти
 7. Прогнозування і державні програми розвитку регіонів
 8. СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК РОЗРОБКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГНОЗІВ ТА ПРОГРАМ
 9. 5.3. Структура та порядок розробки регіональних прогнозів та програм
 10. Широков Н. В.
 11. Відновлення якісної професійно-технічної освіти