<<
>>

Завдання 4.1.1.2.: Підтримання стабільності національної валюти відносно провідних світових валют

Основні заходи:

сприяння зменшенню присутності іноземної валюти в операціях на внутрішньому ринку та як засобу заощаджень;

забезпечення функціонування режиму керованого плавання обмінного курсу з ефектом посилення гнучкості обмінного курсу гривні;

забезпечення прозорості функціонування валютного ринку через удосконалення правил роботи на ньому учасників ринку та дотримання чітких принципів і процедур;

створення та постійне удосконалення механізмів хеджування валютних ризиків;

розбудова комплексної системи моніторингу валютних ризиків, удосконалення механізмів контролю та протидії спекуляціям, застосування пруденційних процедур для упередження валютних ризиків та недопущення формування інших дисбалансів, пов’язаних із здійсненням операцій в іноземній валюті;

ужиття заходів, спрямованих на зниження рівня доларизації економіки, зовнішніх ризиків та удосконалення засад функціонування валютного ринку

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Завдання 4.1.1.2.: Підтримання стабільності національної валюти відносно провідних світових валют:

 1. 42.1. ЧТО ТАКОЕ ВАЛЮТА? КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ ВАЛЮТЫ. ДЕВАЛЬВАЦИЯ И РЕВАЛЬВАЦИЯ ВАЛЮТЫ
 2. 6.1. СУТНІСТЬ ВАЛЮТИ ТА ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН. КОНВЕРТОВАНІСТЬ ВАЛЮТИ
 3. Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти
 4. 6.1. Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти. Валютний курс
 5. Если национальная валюта реально укрепляется, (реальный курс национальной валюты растет), то это стимулирует экспорт, и ограничивает импорт?
 6. 18 Валюта и классификация
 7. Понятие валюта
 8. Конвертируемость валюты
 9. ГЛАВА 42. ВАЛЮТА
 10. Валюты и их виды
 11. Коллективные валюты и счетные единицы
 12. Сутність валюти та її класифікація
 13. 62. КОТИРОВКА ВАЛЮТЫ. КРОСС-КУРС
 14. 2.8. Сокрытие средств в иностранной валюте
 15. 89. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ ВАЛЮТ
 16. 2.1. Спрос и предложение валюты
 17. 19.Конвертир-ть валют, междун ликвид-ть.
 18. 64. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КУРС ВАЛЮТЫ
 19. «Добродетельный круг» твердой валюты
 20. Международное использование валют