<<
>>

Завдання 4.1.1.4.: Оптимізація рівня і структури державного боргу.

Основні заходи:

оптимізація структури державного боргу за ознаками валюти, відсоткової ставки і строків погашення;

розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів;

підвищення якості управління ризиками, пов’язаними з державним боргом;

підвищення ефективності управління борговими зобов’язаннями суб’єктів державного сектору, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

застосування на практиці активних операцій, пов'язаних з управлінням державним боргом та ліквідністю єдиного казначейського рахунку;

оптимізація управління державним боргом шляхом залучення фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій для фінансування загального фонду державного бюджету в межах запланованих показників на відповідний рік, у тому числі за рахунок системних позик Світового банку;

моніторинг та підтримка безпечного рівня гарантійних зобов’язань Уряду, включаючи зобов’язання за кредитами наданими міжнародними фінансовими організаціями

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Завдання 4.1.1.4.: Оптимізація рівня і структури державного боргу.:

 1. Завдання 4.1.1.5.: Оптимізація рівня податкового навантаження
 2. Завдання 4.1.8.3: Підвищення професійного рівня державних службовців та розвиток вищого корпусу державної служби
 3. 4.1.5. Оптимізація структури державного сектору економік, підвищення ефективності управління об’єктами державної власності
 4. Завдання 4.1.1.1.: Поступове зменшення рівня інфляції.
 5. Завдання 4.1.1.6.: Підвищення рівня видатків капітального характеру у консолідованому бюджеті
 6. Завдання 4.1.2.4.: Забезпечення належного рівня захисту прав споживачів
 7. Тестові завдання. Теорії державного регулювання економіки, 2010
 8. Завдання 4.1.6.3.: Підтримка внутрішнього ринку державних цінних паперів
 9. Завдання 4.1.5.5.: Забезпечення прозорої діяльності підприємств державного сектору
 10. 9.1. Державна регіональна фінансова політика, її зміст та основні завдання
 11. 5.2. Форми державного правління і державного устрою. Політичний (державний) режим
 12. Форми державного правління і державного устрою
 13. 3.1.10. Оптимізація податкової системи
 14. 1.3. Структура, завдання та функції теорії міжнародних відносин
 15. Оптимізація трудової міграції населення
 16. 4.1.2. Оптимізація ролі держави та усунення перешкод для провадження господарської діяльності
 17. Принцип “нульового рівня” споживання природних ресурсів