<<
>>

Завдання 4.1.1.6.: Підвищення рівня видатків капітального характеру у консолідованому бюджеті

Основні заходи:

збільшення капітальних витрат на інфраструктуру в межах реалізації заходів Євро-2012 та інших інфраструктурних проектах, що реалізовуватимуться за участю держави;

інституційна підтримка реалізації інфраструктурних проектів на основі державно-приватного партнерства;

сприяння розширенню залучення коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів;

збільшення інвестицій в житлове будівництво відповідно до програми “Доступне житло”;

перехід до формування головними розпорядниками бюджетних коштів інвестиційних планів діяльності в розрізі державних цільових програм та інноваційно-інвестиційних проектів зі встановленням конкретних показників результативності та ефективності виконання поставлених цілей, посилення контролю за обґрунтованістю кошторису проектів, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів;

посилення державного контролю за пріоритетним спрямуванням державних інвестиційних ресурсів на реалізацію соціальних та інфраструктурних проектів у регіонах та недопущення неефективного використання бюджетних коштів;

перегляд та упорядкування передбачених законами зобов'язань держави з урахуванням можливості їх фінансового забезпечення;

поступове скасування прямої державної підтримки реального сектору економіки із збереженням лише державних товарних та фінансових інтервенцій, здешевлення відсоткових ставок за кредитами, а також фінансової підтримки окремих інвестиційних проектів;

упорядкування структури головних розпорядників бюджетних коштів та оптимізація кількості бюджетних програм, зокрема шляхом поступової концентрації видатків, закріплених за розпорядниками, які є провідними у відповідній галузі;

поступовий перехід до розподілу коштів за принципом оплати наданих послуг (виконаних робіт), а не за принципом утримання бюджетної установи;

збільшення видатків місцевих бюджетів на модернізацію об’єктів інфраструктури в регіонах включаючи інвестиції в очисні споруди.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Завдання 4.1.1.6.: Підвищення рівня видатків капітального характеру у консолідованому бюджеті:

 1. Завдання 4.1.8.3: Підвищення професійного рівня державних службовців та розвиток вищого корпусу державної служби
 2. 5.2.2. Підвищення рівня енергетичної безпеки
 3. 5.2. Підвищення рівня енергетичної безпеки та покращення енергозабезпечення споживачів
 4. Підвищення рівня охоплення дітей освітою в дошкільних навчальних закладах.
 5. Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості.
 6. Завдання 4.1.1.4.: Оптимізація рівня і структури державного боргу.
 7. Завдання 4.1.2.4.: Забезпечення належного рівня захисту прав споживачів
 8. Завдання 4.1.1.1.: Поступове зменшення рівня інфляції.
 9. Завдання 4.1.1.5.: Оптимізація рівня податкового навантаження
 10. Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки.
 11. Завдання 4.1.5.4.: Підвищення ефективності використання державної власності
 12. Підвищення якості загальної середньої освіти, забезпечення інноваційного характеру базової освіти
 13. Завдання 4.1.7.1.: Забезпечення реалізації потенціалу регіонів та підвищення їх інвестиційної привабливості
 14. Завдання 4.1.2.2.: Упорядкування та спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру.