<<
>>

Завдання 4.1.2.1.: Створення сприятливих умов для започаткування бізнесу

Основні заходи:

спрощення процедури започаткування, ведення та виходу з бізнесу;

розширення застосування декларативного принципу та запровадження принципу мовчазної згоди при започаткуванні та провадженні господарської діяльності, підвищення гнучкості державного регулювання;

запровадження державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису, а також забезпечення переходу на електронну систему постановки на облік суб’єктів підприємницької діяльності;

забезпечення безперебійної роботи електронної системи постановки на облік шляхом взаємообміну інформацією між державними реєстраторами та органами податкової служби, статистики, пенсійного фонду та фондів соціального страхування без використання паперових носіїв та запровадження єдиного документу, що підтверджуватиме факт державної реєстрації та постановки на облік у відповідних державних органах;

забезпечення доступу малих і середніх підприємств до кредитів шляхом розвитку ринку фінансових послуг, розширення мережі регіональних фондів підтримки підприємництва та створення кредитно-гарантійних установ, впровадження механізму мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва;

упровадження в Україні принципів Європейської хартії малих підприємств;

формування цілісної системи підтримки малого і середнього бізнесу;

активізація інвестиційної та інноваційної складової діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу, підвищення досконалості малих підприємств шляхом досягнення світових стандартів, навчання персоналу з питань запровадження систем управління якістю відповідно до норм і стандартів ЄС, підтримка експортної діяльності;

вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює створення та функціонування системи підтримки малого підприємництва, у відповідності до норм і стандартів ЄС

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Завдання 4.1.2.1.: Створення сприятливих умов для започаткування бізнесу:

 1. Завдання 4.1.4.1.: Створення сприятливих умов для діяльності інститутів громадянського суспільства
 2. 4.1. Створення сприятливих умов для підвищення адаптивності економіки до зовнішніх шоків
 3. Створення умов для будівництва або придбання житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов
 4. Завдання 4.1.6.2.: Створення умов для стимулювання накопичення та капіталізації національних заощаджень
 5. Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом
 6. Створення умов для розвитку фізичної культури, олімпійських, неолімпійських, паралімпійських та дефлімпійських видів спорту, розширення участі національних збірних команд України у змаганнях міжнародного рівня
 7. Завдання для перевірки знань
 8. Завдання для перевірки знань
 9. Завдання для перевірки знань
 10. Завдання для перевірки знань
 11. Завдання для перевірки знань