<<
>>

Завдання 4.1.2.3.: Перехід міжнародні засади в системі технічного регулювання та ринкового нагляду

Основні заходи:

розроблення проектів нормативно-правових актів, необхідних для запровадження технічних регламентів, адаптації вимог до продукції та процедур підтвердження її відповідності відповідно до законодавства ЄС;

реалізація Плану дій щодо вільного переміщення промислової продукції у рамках приєднання України до Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (АСАА) з поетапним розширенням вимог у рамках європейського законодавства Нового та Глобального підходу, з подальшим поширенням в майбутньому принципів АСАА на сфери інших директив ЄС та на ”негармонізовану сферу”;

розвиток Національної системи ринкового нагляду та контролю, включаючи впровадження технічних регламентів та гармонізованих стандартів, спрямованих на створення надійної бази оцінки відповідності та ринкового нагляду;

проведення заходів пропагування поліпшення якості та підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств;

перехід від обов’язкової сертифікації до проведення оцінки відповідності – впровадження технічних регламентів, вилучення з переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації товарів і послуг, які не підпадають під дію національного законодавства;

перегляд завдань і функцій територіальних органів Держспоживстандарту та забезпечення приведення їх у відповідність із законодавством, включаючи відповідний контроль законності торгових операцій на внутрішньому ринку, а також представництво України у відповідних міжнародних та європейських організаціях

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Завдання 4.1.2.3.: Перехід міжнародні засади в системі технічного регулювання та ринкового нагляду:

 1. 3.2.2. Інструменти науково-технічного регулювання у відкритій економіці
 2. Науково-технічна та інформаційна політика в системі пріоритетів міжнародної економічної діяльності
 3. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
 4. 2.1.2. Україна та міжнародні інститути регулювання торгівлі
 5. Основні завдання ринкового механізму саморегулювання
 6. Тестові завдання. Теорії державного регулювання економіки, 2010
 7. Регулювання відкритої економіки в контексті завдань зростання
 8. Завдання 4.1.8.2: Запровадження сучасних методів управління персоналом у системі державної служби.
 9. V. НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
 10. Стаття 25. Державний нагляд та контроль за діяльністю об'єднань громадян
 11. 1.4.3. Перехід до демократії. Умови переходу
 12. Перехід від спрощення адміністративних процедур до запровадження процесу оцінювання регуляторного впливу
 13. 10.1. Ринкова інфраструктура
 14. 24.4. Формування сучасних ринкових відносин і ринкової інфраструктури
 15. 18. Сучасна ринкова екноміка та механізм її функціонування
 16. 11.1. Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин
 17. 4.5. Перехід до високоефективного аграрного та аграрно-переробного виробництва
 18. Міжнародне науково-технічне співробітництво
 19. 74 НАЧАЛЬНИК ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ