<<
>>

Завдання 4.1.2.4.: Забезпечення належного рівня захисту прав споживачів

Основні заходи:

приведення законодавства України у відповідність до вимог європейського законодавства щодо визначення поняття дефектної продукції та прав споживачів при придбанні продукції з істотним недоліком, дефектної або фальсифікованої продукції;

підвищення рівня гарантій прав споживачів щодо якості продукції, отримання споживачами необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги)

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Завдання 4.1.2.4.: Забезпечення належного рівня захисту прав споживачів:

 1. Забезпечення належного рівня поінформованості громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
 2. Завдання 4.1.5.1.: Захист прав державної власності, недопущення незаконного її відчуження, запровадження прозорих процедур банкрутства
 3. 5.2. Підвищення рівня енергетичної безпеки та покращення енергозабезпечення споживачів
 4. Створення та забезпечення належного функціонування системи суспільного телебачення і радіомовлення
 5. Завдання 4.1.1.5.: Оптимізація рівня податкового навантаження
 6. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг та забезпечення соціального захисту населення
 7. Завдання 4.1.1.4.: Оптимізація рівня і структури державного боргу.
 8. Завдання 4.1.1.1.: Поступове зменшення рівня інфляції.
 9. Завдання 4.1.1.6.: Підвищення рівня видатків капітального характеру у консолідованому бюджеті
 10. Завдання 4.1.8.3: Підвищення професійного рівня державних службовців та розвиток вищого корпусу державної служби
 11. Завдання 4.1.8.1: Забезпечення доброчесності державної служби
 12. Завдання 4.1.3.4.: Забезпечення збалансованої та економічно обґрунтованої тарифної політики.
 13. Завдання 4.1.4.4.: Протидія корупції та забезпечення верховенства права
 14. Завдання 4.1.7.1.: Забезпечення реалізації потенціалу регіонів та підвищення їх інвестиційної привабливості
 15. Завдання 4.1.5.5.: Забезпечення прозорої діяльності підприємств державного сектору
 16. Завдання 4.1.3.3.: Удосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та подальша гармонізація українського законодавства з питань конкуренції із законодавством ЄС.
 17. 8.2. Роль та призначення грошей в економіки країни з вирішення завдання стабілізації економіки та забезпечення її сталого розвитку