<<
>>

Завдання 4.1.3.4.: Забезпечення збалансованої та економічно обґрунтованої тарифної політики.

Основні заходи:

розроблення методологічної бази формування тарифів на товари (послуги), які підлягають державному регулюванню;

запровадження державного регулювання тарифів на послуги з перереєстрації прав власності на іменні цінні папери, випущені в документарній формі (для запобігання порушенню законодавства про захист економічної конкуренції на ринку цінних паперів);

проведення моніторингу цінової ситуації на ринках з метою недопущення необґрунтованого зростання цін на соціально значущі товари та послуги;

посилення контролю за застосуванням торговельних надбавок та механізмами ціноутворення, особливо на ринках нафтопродуктів і продовольчих ринках;

розроблення плану введення диференційованих цін на газ та тарифів на електроенергію для населення в залежності від обсягів використання

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Завдання 4.1.3.4.: Забезпечення збалансованої та економічно обґрунтованої тарифної політики.:

 1. 1. Предмет, метод та функції політичної економії. Економічна теорія і економічна політика
 2. Завдання 4.1.8.1: Забезпечення доброчесності державної служби
 3. Тема 8. Економічна і соціальна політика
 4. Завдання 4.1.4.4.: Протидія корупції та забезпечення верховенства права
 5. Тема 8. Економічна і соціальна політика
 6. Завдання 4.1.7.1.: Забезпечення реалізації потенціалу регіонів та підвищення їх інвестиційної привабливості
 7. РОЗДІЛ 3. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
 8. Розділ 3. Державна регіональна економічна політика
 9. Завдання 4.1.2.4.: Забезпечення належного рівня захисту прав споживачів
 10. Завдання 4.1.5.5.: Забезпечення прозорої діяльності підприємств державного сектору
 11. 3.4. Регіональна політика та економічна безпека регіонів
 12. Мета і завдання вітчизняної етнонаціональної політики
 13. 3.2. Система цілей і завдань регіональної політики
 14. 3.1. Поняття, цілі та завдання регіональної економічної політики України
 15. Зміст та основні завдання державної регіональної фінансової політики