<<
>>

Завдання 4.1.4.2.: Посилення впливу інститутів громадянського суспільства на формування та реалізацію державної політики, вирішення питань місцевого значення

Основні заходи:

прийняття комунікативних стандартів діяльності органів державної влади;

забезпечення дотримання органами виконавчої влади Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

впровадження моніторингу ефективності діяльності громадських рад при органах виконавчої влади;

удосконалення механізму участі територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення;

впровадження моніторингу та аналізу громадської думки, забезпечення реагування на пропозиції та зауваження громадськості

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Завдання 4.1.4.2.: Посилення впливу інститутів громадянського суспільства на формування та реалізацію державної політики, вирішення питань місцевого значення:

 1. Запровадження ефективного механізму державної підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства
 2. 1. Передумови формування інститутів громадянського суспільства в країнах ЦСЄ.
 3. Завдання 4.1.4.1.: Створення сприятливих умов для діяльності інститутів громадянського суспільства
 4. V. ЗАГАЛЬНЕ І ОСОБЛИВЕ В СТАНОВЛЕННІ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КРАЇНАХ СНД І БАЛТІЇ
 5. 3. Місце і роль інститутів громадянського суспільства країн ЦСЄ в інтеграції до європейських політичних та економічних структур.
 6. 2. Політико-правові інструменти фомування громадянського суспільства в країнах ЦСЄ
 7. Тваринництво України, його значення, галузева структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК
 8. Зміст та основні завдання державної регіональної фінансової політики
 9. 2. Процес формування і входження бізнес-еліти у владні структури та інститути громадянського суспільства сучасної України
 10. 4.1.4. Становлення громадянського суспільства та підвищення ефективності дій Уряду
 11. Реалізація національної екологічної політики
 12. 5.1.1. Становлення громадянського суспільства
 13. 2.1. Громадянське суспільство
 14. 46. СПЕЦІАЛІСТ З ПИТАНЬ ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ)
 15. Вплив глобалізації та регіоналізації на формування та розвиток господарства регіонів
 16. 2.4. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
 17. 5.4. Основні концепції громадянського суспільства
 18. І. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ТА ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
 19. Міжнародний поділ праці та його вплив на формування зовнішньоекономічних зв’язків України
 20. Розділ 2. Громадянське суспільство і політичне життя