<<
>>

Завдання 4.1.4.3.: Формування ефективної системи публічної адміністрації.

Основні заходи:

схвалення Концепції реформування публічної адміністрації;

утворення координаційної ради з питань реформування публічної адміністрації на чолі з відповідним віце-прем’єр-міністром України;

затвердження та виконання плану заходів з реформування публічної адміністрації;

встановлення законодавчих норм діяльності міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

упорядкування системи та структури органів виконавчої влади;

встановлення нових засад функціонування державної служби в Україні;

затвердження та виконання плану заходів з реформування публічної адміністрації;

врегулювання порядку примусового вилучення доказів та накладення арешту на об’єкти нерухомого майна, проведення огляду чи обшуку у приміщеннях суб’єктів господарювання та володіннях фізичних осіб з метою забезпечення доказів у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

упорядкування системи та структури органів виконавчої влади;

перехід від адміністративно-розпорядчих методів управління у відносинах органів публічної адміністрації з громадянами до служіння їх інтересам.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Завдання 4.1.4.3.: Формування ефективної системи публічної адміністрації.:

 1. Завдання 4.1.4.2.: Посилення впливу інститутів громадянського суспільства на формування та реалізацію державної політики, вирішення питань місцевого значення
 2. 6.4. ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ ТА ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 3. Валютні системи та валютнаполітика. Особливості формування валютної системи україни
 4. 6.3. Валютні системи та валютна політика. Особливості формування валютної системи України
 5. Завдання 4.1.6.1.: Оздоровлення фінансових ринків та формування ефективно функціонуючого фондового ринку, здатного забезпечити перерозподіл ресурсів між секторами економіки
 6. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
 7. 3.3.4. Особливості формування виборчої системи України
 8. 4.6.2. Формування інноваційної інфраструктури та системи трансферу технологій
 9. 2.2.1. Проблеми формування понятійно-категорійної системи
 10. 2.3.1. Етапи формування системи органів державної влади в Україні. Конституційна реформа 2004 р.
 11. 3.2. Система цілей і завдань регіональної політики
 12. Завдання 4.1.1.3.: Відновлення довіри до банківської системи
 13. Завдання 4.1.8.4: Розвиток єдиної інфраструктури інформатизації системи державної служби
 14. Завдання 4.1.8.5: Реформування системи центральних органів виконавчої влади та посилення їх інституціональної спроможності
 15. Формування агропромислового комплексу
 16. 16.3 Формування інноваційних інфраструктур