<<
>>

.Завдання 4.1.4.4.: Протидія корупції та забезпечення верховенства права

Основні заходи:

формування негативного ставлення у суспільстві до корупції шляхом проведення кампаній у ЗМІ;

завершити процес ратифікації та імплементації Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму;

підвищити ефективність правоохоронної системи через покращення координації діяльності суб’єктів сектору безпеки, які опікуються питаннями боротьби з корупцією.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме .Завдання 4.1.4.4.: Протидія корупції та забезпечення верховенства права:

 1. Завдання 4.1.5.3.: Протидія протиправному поглинанню та захопленню підприємств та перегляд процедури банкрутства
 2. Завдання 4.1.8.1: Забезпечення доброчесності державної служби
 3. Завдання 4.1.7.1.: Забезпечення реалізації потенціалу регіонів та підвищення їх інвестиційної привабливості
 4. Завдання 4.1.2.4.: Забезпечення належного рівня захисту прав споживачів
 5. Завдання 4.1.3.4.: Забезпечення збалансованої та економічно обґрунтованої тарифної політики.
 6. Завдання 4.1.5.5.: Забезпечення прозорої діяльності підприємств державного сектору
 7. 8.2. Роль та призначення грошей в економіки країни з вирішення завдання стабілізації економіки та забезпечення її сталого розвитку
 8. Понятие международного частного права. Коллизии норм права. Субъекты международного частного права
 9. Субъекты международного права: понятие и виды. Международный договор и международный обычай как источники международного права
 10. 16. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
 11. 7. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ МЕНЕДЖМЕНТУ