<<
>>

Завдання 4.1.5.1.: Захист прав державної власності, недопущення незаконного її відчуження, запровадження прозорих процедур банкрутства

Основні заходи:

створення ефективної та надійної системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

розроблення та реалізація нової Державної програми приватизації;

приведення у відповідність до сучасної економічної ситуації правові механізми приватизації;

визначення правових основ діяльності Фонду державного майна України, його статус, функції, повноваження та порядок їх здійснення;

проведення моніторингу діяльності державних підприємств та господарських товариств, в статутному капіталі яких є державні акції (частки, паї), та за його результатами підготовка пропозиції щодо їх приватизації;

створення правової бази відчуження із державної власності земель оборони разом з розташуванням на них об’єктами нерухомого військового майна, яке вивільняється у процесі реформування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України;

створення Державного реєстру прав на нерухоме майно;

прискорення процесу приватизації підприємств вугільної галузі;

законодавче визначення особливостей приватизації (корпоратизації) підприємств оборонно-промислового комплексу.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Завдання 4.1.5.1.: Захист прав державної власності, недопущення незаконного її відчуження, запровадження прозорих процедур банкрутства:

  1. Завдання 4.1.5.3.: Протидія протиправному поглинанню та захопленню підприємств та перегляд процедури банкрутства
  2. Завдання 4.1.8.2: Запровадження сучасних методів управління персоналом у системі державної служби.
  3. Завдання 4.1.5.4.: Підвищення ефективності використання державної власності
  4. Завдання 4.1.2.4.: Забезпечення належного рівня захисту прав споживачів
  5. 4.1.5. Оптимізація структури державного сектору економік, підвищення ефективності управління об’єктами державної власності
  6. Запровадження ефективного механізму державної підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства
  7. Перехід від спрощення адміністративних процедур до запровадження процесу оцінювання регуляторного впливу
  8. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг та забезпечення соціального захисту населення
  9. Завдання 4.1.5.2.: Подальше реформування відносин власності
  10. Завдання 4.1.8.1: Забезпечення доброчесності державної служби