<<
>>

Завдання 4.1.5.5.: Забезпечення прозорої діяльності підприємств державного сектору

Основні заходи:

законодавче врегулювання питань, пов’язаних з утворенням та діяльністю об’єднань підприємств;

здійснення заходів з відновлення платоспроможності державних підприємств та акціонерних товариств з часткою державної власності у їх статутних капіталах 50 і більше відсотків;

посилення відповідальності керівників державних підприємств та акціонерних товариств з часткою державної власності у їх статутних капіталах 50 і більше відсотків за виконання показників фінансових планів;

впровадження конкурсного відбору керівників державних підприємств та акціонерних товариств з часткою державної власності у їх статутних капіталах 50 і більше відсотків.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Завдання 4.1.5.5.: Забезпечення прозорої діяльності підприємств державного сектору:

 1. Державний сектор економіки і його роль
 2. 4.1.5. Оптимізація структури державного сектору економік, підвищення ефективності управління об’єктами державної власності
 3. 21. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
 4. Спільні підприємства як форма міжнародної господарської діяльності України
 5. Спільні підприємства як форма міжнародної господарської діяльності України
 6. Показники ефективності діяльності банків і механізм її забезпечення
 7. 3.3. Концептуальні підходи до формування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності
 8. Завдання 4.1.5.3.: Протидія протиправному поглинанню та захопленню підприємств та перегляд процедури банкрутства
 9. Мистецтво забезпечення необхідного результату в політичній участі та діяльності
 10. Завдання 4.1.8.1: Забезпечення доброчесності державної служби
 11. Завдання 4.1.1.4.: Оптимізація рівня і структури державного боргу.
 12. Завдання 4.1.7.1.: Забезпечення реалізації потенціалу регіонів та підвищення їх інвестиційної привабливості
 13. Завдання 4.1.4.4.: Протидія корупції та забезпечення верховенства права
 14. Тестові завдання. Теорії державного регулювання економіки, 2010
 15. Завдання 4.1.6.3.: Підтримка внутрішнього ринку державних цінних паперів
 16. Завдання 4.1.3.4.: Забезпечення збалансованої та економічно обґрунтованої тарифної політики.