<<
>>

Завдання 4.1.7.1.: Забезпечення реалізації потенціалу регіонів та підвищення їх інвестиційної привабливості

Основні заходи:

визначення засад функціонування агенції регіонального розвитку та забезпечення активізації їх діяльності;

зміцнення регіональних міст-центрів зростання, ресурсів для регіонального розвитку і зв’язків цих міст із периферією;

проведення зонування території України із рейтингуванням зон в залежності від ступеня пріоритетної підтримки розвитку, конкурентоспроможності, потенціалу зростання та з урахуванням впливу глобальних викликів, включаючи кліматичні на їх розвиток;

проведення фахової оцінки та громадського обговорення пріоритетних видів діяльності (виробництв) по кожному регіону та розроблення пакетів інвестиційних стимулів, включаючи субвенції на підтримку розвитку; надання земельних ділянок для розміщення нових підприємств; логістики; податкових стимулів тощо, та розроблення методики приведення їх до єдиної вартісної оцінки;

стимулювання венчурного бізнесу, запровадження ефективних механізмів правової, фінансової, організаційної, кадрової та освітньої підтримки перспективних інноваційних проектів;

формування регіональних (структурних) фондів інноваційної та інвестиційної підтримки, створення бібліотеки пріоритетних інвестиційних проектів з метою залучення інвестицій;

проведення конкурсів інноваційних та еко-інноваційних проектів з метою їх подальшої державної підтримки;

заохочення підприємств та наукових установ до розвитку мережевої економіки на базі кластерів, орієнтованих виробництво конкурентоспроможних продуктів;

розроблення системи виявлення ризиків техногенних катастроф та протидії їх виникненню;

забезпечення розвитку інформаційної інфраструктури на основі сучасних телекомунікаційних систем, в тому числі з використанням волокно-оптичних ліній зв‘язку.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Завдання 4.1.7.1.: Забезпечення реалізації потенціалу регіонів та підвищення їх інвестиційної привабливості:

 1. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В РЕГІОНІ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
 2. Роль регіонів у формуванні експортного потенціалу України
 3. Значення і структура експортного потенціалу регіонів України
 4. Інституційне забезпечення реалізації стратегії регіонального розвитку.
 5. 8.2. Система фінансового забезпечення регіонів
 6. Фінансове забезпечення регіонів та напрями його удосконалення
 7. Частина 4. Макроекономічна і фінансова стабілізація та інституційне забезпечення підвищення конкурентоспроможності (період 2010-2012 рр.)
 8. Підвищення якості загальної середньої освіти, забезпечення інноваційного характеру базової освіти
 9. Завдання 4.1.8.1: Забезпечення доброчесності державної служби
 10. Завдання 4.1.5.4.: Підвищення ефективності використання державної власності
 11. Завдання 4.1.1.6.: Підвищення рівня видатків капітального характеру у консолідованому бюджеті