<<
>>

Завдання 4.1.7.2.: Поліпшення якості та вирівнювання людського розвитку в регіонах України.

Основні заходи:

розширення послуг для тих, хто шукає роботу через навчання і перепідготовку в першу чергу в сферах інноваційної діяльності, розвиток нових форм зайнятості (аутсорсінг, робота на дому тощо);

залучення кредитів МФО та міжнародної технічної допомоги для підготовки та перепідготовки фахівців відповідно до попиту на ринку праці;

забезпечення зв’язку між ринком освітніх послуг та ринком праці через приведення у відповідність якості професійної підготовки потребам економіки регіону;

впровадження механізмів, які забезпечують високі стандарти та рівність доступу до якісних медичних соціальних та освітянських послуг;

посилення наукового потенціалу в регіонах та сприяння розширенню участі науковців в національних та міжнародних проектах;

розроблення регіональних програм адаптації до кліматичних змін та протидії забрудненню навколишнього середовища.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Завдання 4.1.7.2.: Поліпшення якості та вирівнювання людського розвитку в регіонах України.:

 1. Основні фактори розвитку і розміщення галузей машинобудування в регіонах України
 2. Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості.
 3. Розділ 9. Фінансове вирівнювання як складова механізму регіонального розвитку
 4. 5.1.5. Покращення умов розвитку та якості трудових ресурсів
 5. АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
 6. Розділ 7. Управління розвитком економічного потенціалу регіону
 7. 6.2. Аналіз загальноекономічних показників розвитку регіону
 8. РОЛЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
 9. Лісові ресурси України, їх господарське значення та проблеми комплексного використання в регіонах
 10. 7.1. Поняття економічного потенціалу та його роль для економічного розвитку регіону
 11. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
 12. 1.2. Регіональна структура України та структура господарства регіону
 13. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
 14. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ