<<
>>

Зростання народжуваності

Основні заходи:

підвищення стандартів оплати праці до рівня, що забезпечував би не лише відтворення якісної робочої сили, але й якісне утримання та виховання необхідного для сім’ї та суспільства числа дітей;

створення сприятливих умов для поєднання професійної зайнятості з материнством та батьківством шляхом: удосконалення ринку соціальних послуг по догляду за дітьми, їх вихованню і навчанню, зокрема, модернізація системи дошкільних закладів і поліпшення умов їх діяльності; створення денних центрів по догляду за малолітніми дітьми, надання можливостей користування (на доступних умовах) послугами домашніх вихователів або спеціальних соціальних працівників при організації догляду за дітьми (віком до 14 років); стимулювання роботодавців до впровадження механізмів гнучкої зайнятості для забезпечення можливості поєднання роботи з вихованням дітей; організація муніципального навчання (перенавчання) жінок–домогосподарок, які бажають розпочати свою справу або працювати за наймом;

переміщення акцентів зі збільшення одноразової допомоги при народженні дитини на формування (відповідно до нарощування ресурсних можливостей) системи щомісячних дитячих допомог, зокрема, збільшення вікової межі та розміру систематичних допомог на дітей, встановлення підвищеного розміру цих виплат у випадку виховання дитини одним із батьків, або наявності у неї вад фізичного чи розумового розвитку тощо;

внесення змін у систему оподаткування фізичних осіб, зокрема, введення вагомих податкових знижок для осіб, які мають кількох дітей;

розвиток механізмів страхування сімей та дітей; формування системи сімейних банківських вкладів із пільговими підвищеними відсотками нарахувань, залежно від кількості дітей у сім’ї;

допомога у будівництві соціального житла шляхом реалізації відповідних програм та системи пільг при отриманні кредитів на придбання житла, насамперед – сім’ями з двома та більшою кількістю дітей;

розвиток системи молодіжних житлових комплексів та житлово-будівельних кооперативів, практик співфінансування житлового будівництва, придбання сім’ями з дітьми житла на вторинному ринку;

зміцнення у суспільній свідомості цінностей і орієнтацій на міцну, гармонійну сім’ю з дітьми; підвищення престижу материнства і батьківства як соціально важливої діяльності; формування “дружнього” сім’ям з дітьми соціального середовища; розробка і реалізація ефективної стратегії пропаганди сімейних цінностей засобами сучасних медіа–технологій.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Зростання народжуваності:

 1. Закон зростання потреб
 2. Показники економічного зростання
 3. 18.2. Теорії і моделі економічного зростання
 4. Моделі економічного зростання
 5. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ЙОГО ЧИННИКИ. ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ
 6. Зміст і типи економічного зростання
 7. Механізм дії закону зростання потреб
 8. 5. Економічне зростання, його типи та фактори
 9. Модель економічного зростання Фельдмана розкрила взаємозв’язок:
 10. Проблема лімітів зростання у відкритій економіці
 11. Екологічні обмеження зростання відкритої економіки в контексті сучасної глобалістики
 12. Зростання ролі громадських об’єднань
 13. Регулювання відкритої економіки в контексті завдань зростання
 14. В якому році була створена модель економічного зростання Фельдмана?
 15. У які роки Фельдман розробив основи теорії економічного зростання?
 16. 18.1. Зміст і типи економічного зростання. Нагромадження та інвестиції, їх роль в економічному зростанні
 17. 2.3 Економічні потреби суспільства. Закон зростання потреб
 18. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГРЕС