<<
>>

Агропромисловий комплекс Карпатського економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення. Проблеми та перспективи р-ку

Р-н включає Закарпатську, львівську, Івано-Франківську та Чернівецьку обл..

Частка АПК в структурі господарства р-ну останнім часом постійно зростає.

АПК р-ну включає до свого складу галузі, що забезпечують АПК засобами в-ва, с/г і харчову промисловість.

Перша з названих сфер включає, в основному, тракторне і с/г машинобудування, машинобудування для харчової і комбікормової промисловості.

У галузевій структурі харчової промисловості виділяються кондитерська, плодоовочеконсервна, м’ясна, молочна та виноградна.

Основу АПК складає с/г, що характеризується значною роздрібненістю, деяким надлишком роб сили, низькою товарністю в-ва.

Серед проблем можна виділити малу частку орних земель, слабку родючість ґрунтів, гірський рельєф. Різноманітність природних умов регіону зумовила різну спеціалізацію с/г і переробних підпр.

У Передкарпатті розвинуто молочно-м’ясне скотарство й свинарство. Тут вирощують озиму пшеницю, кукурудзу, льон-довгунець, цукровий буряк.

У гірських районах переважають вівчарство, м’ясне і м'ясо-молочне скотарство, картоплярство та льонарство.

Закарпаття спеціалізується на молочно-м’ясному скотарстві, свинарстві, садівництві, виноградарстві, тютюнництві

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Агропромисловий комплекс Карпатського економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення. Проблеми та перспективи р-ку:

 1. Агропромисловий комплекс Причорноморського економічного району, основні галузі, особливості їхнього розміщення, проблеми та перспективи розвитку
 2. Агропромисловий комплекс Придніпровського економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення
 3. Агропромисловий комплекс подільського економічного району. Основні галузі та особливості їхнього розміщення
 4. Агропромисловий комплекс Ценртрального економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення
 5. Карпатський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 6. Донецький економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 7. Східний економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 8. Придніпровський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 9. Центральний економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
 10. Подільський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
 11. Причорноморський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
 12. Поліський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 13. Промисловий комплекс Карпатського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей
 14. Агропромисловий комплекс Східного економічного району, його галузева структура та особливості розміщення основних галузей
 15. Рекреаційний комплекс Карпатського економічного району, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
 16. Металургійний комплекс Придніпровського економічного району, передумови його розвитку, особливості розміщення та основні центри
 17. Металургійний комплекс Донецького економічного району (ДонЕР), передумови розвитку, особливості розміщення та основні центри