<<
>>

Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.

Значення. АПК – один з найскладніших багатогалузевих комплексів в економіці України. АПК значною мірою визначає соціально-економічний розвиток країни, рівень життя населення, його забезпечення продуктами харчування, а промисловість — сільськогосподарською сировиною.
Вирішення продовольчої проблеми здійснюється переважно в АПК. Саме через це він є важливою ланкою економіки і мусить мати пріоритетний розвиток.

Структура. АПК має надто складну функціональну і галузеву структуру. До його складу входять 3 основні сфери:

1. Сільськогосподарське виробництво — рослинництво і тваринництво, що створюють сировинну базу АПК. Це його основна базова ланка.

2. Галузі, що створюють матеріально-технічні засоби для галузей АПК. Це — сільськогосподарське машинобудування, виробництво засобів захисту рослин, мінеральних добрив, комбікормова і мікробіологічна промисловість, виробництво тари, спеціального устаткування і приладів для АПК та ін.

3. Галузі, що забезпечують переробку сільськогосподарської продукції (харчова, іноді відносять і легку пром).

Доповнюючою ланкою АПК є наукові заклади та підготовка кваліфікованих кадрів для забезпечення його ефективного функціонування.

За виробничою ознакою до складу АПК входять продовольчий комплекс і непродовольчий.

Продовольчий комплекс — це сукупність галузей, пов’язаних з виробництвом продуктів харчування рослинного і тваринного походження.

До непродовольчого комплексу належать галузі, пов’язані з виробництвом товарів широкого вжитку із сировини рослинного і тваринного походження; галузі легкої промисловості, насамперед ті, які займаються первинною переробкою сільськогосподарської сировини.

Щодо територіальної структури АПК, то вона формується на конкретній території утворення у вигляді різних форм агропромислової інтеграції, тобто елементів територіальної структури. В науковій літературі виділяють локальні і регіональні АПК.

Локальні АПК сформувалися на порівняно невеликих територіях на основі поєднання агропромислових підприємств по переробці малотранспортабельної сільськогосподарської продукції і мають найнижчий ступінь інтеграції. Локальні форми АПК є найбільш поширеними. Серед них виділяють:

? агропромисловий пункт;

? агропромисловий центр;

? агропромисловий кущ;

? агропромисловий вузол.

Розміщення і взаємодія локальних АПК на території певної адміністративної одиниці обумовлюють формування відповідного регіонального АПК. Регіональні (територіальні) АПК можуть включати територію країни, автономної республіки, області чи адміністративного району.

В межах України виділяються зональні АПК, що сформувались на базі трьох основних сільськогосподарських зон з відповідною спеціалізацією сільського господарства та підприємств переробної промисловості і виробничої інфраструктури — Поліський АПК, Лісостеповий АПК, Степовий АПК, а також АПК гірських і передгірських районів Карпат і Криму та приміські АПК

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.:

 1. Будівельний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 2. Паливно-енергетичний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 3. Лісопромисловий комплекс України, його значення, структура, регіональні особливості розміщення та структурної трансформації
 4. Машинобудівний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості формування
 5. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування
 6. Господарський комплекс України, його суть, структура та особливості структурної трансформації
 7. Соціальний комплекс України, його суть, галузева структура та регіональні особливості територіальної організації
 8. Хімічний комплекс України, його структура, сировинна база й регіональні особливості територіальної організації основних галузей
 9. Агропромисловий комплекс Східного економічного району, його галузева структура та особливості розміщення основних галузей
 10. Транспортне машинобудування України, структура, значення, регіональні особливості територіальної організації та центри основних галузей
 11. Металургійний комплекс України, його значення, структура, сировинна та паливна бази
 12. Агропромисловий комплекс Поліського економічного району, його галузева структура та проблеми розвитку
 13. Рекреаційні ресурси України, їхня структура, регіональні особливості розміщення та використання
 14. Динаміка чисельності та статево-вікова структура населення України, регіональні особливості формування
 15. Транспортний комплекс причорноморського економічного району, його значення, галузева структура, основні магістралі, порти
 16. Промисловий комплекс Карпатського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей
 17. Промисловий комплекс Центрального економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей