<<
>>

Атомна електроенергетика України, її значення, принципи територіальної організації та проблеми розвитку.

Значення. Електроенергетика – галузь промисловості, яка забезпечує електрифікацію господарства та побутові потреби населення на основі виробництва й розподілу електроенергії. Електроенергетика посідає провідне місце в енергетиці країни.
Вона є матеріальною основою науково-технічного прогресу, зростання продуктивності праці в усіх галузях суспільного виробництва.

На сучасному етапі роль паливно-енергетичного комплексу неухильно зростає. Його розвиток значною мірою обумовлює темпи, масштаби і економічні показники зростання продуктивних сил та їх розміщення, створює необхідні умови для подальшого покращання умов праці і підвищення рівня життя людей.

АЕС будуються у районах із дефіцитом паливних ресурсів. АЕС виробляють близько 48 % усієї електроенергії. Україна належить до країн з високим рівнем р-ку атомної енергетики. За цим показником її випереджають лише декілька країн. Серед них Франція, Швеція, Бельгія.

На території України працюють Запорізька, Південноукраїнська, Рівненська та Хмельницька електростанції. Чорнобильська АЕС зазнала аварії 26 квітня 1986 року, зараз на ній встановлений саркофаг, щоб зменшити рівень радіації.

Основним завданням на перспективу є реконструкція діючих АЕС з метою посилення їх надійності та безпеки, введення в експлуатацію нових енергоблоків. Велике значення для подальшого розвитку атомної енергетики в Україні має створення в країні ядерно-паливного циклу, що забезпечить гарантовану незалежність її АЕС від імпорту ядерного палива.

Атомні станції повинні будуватися на значній відстані від великих міст.

Аварія на ЧАЕС показала небезпеку атомної електроенергетики. У наш час все більшої гостроти набуває проблема захоронення відходів атомної енергетики. Проте більшість країн визнала, що альтернативи атомній енергетиці не існує. Тому зараз значна увага приділяється активним науковим дослідженням і розвитку ядерної енергетики.

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Атомна електроенергетика України, її значення, принципи територіальної організації та проблеми розвитку.:

 1. Теплова електроенергетика України, її місце у виробництві електроенергії. Основні ТЕС та принципи їх територіальної організації
 2. Транспортне машинобудування України, структура, значення, регіональні особливості територіальної організації та центри основних галузей
 3. Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної організації чорної металургії України. Основні центри.
 4. Електроенергетика України, її значення та сучасна структура виробництва і споживання електроенергії
 5. 2.1 Регіональні особливості територіальної організації продуктивних сил України
 6. Соціальний комплекс України, його суть, галузева структура та регіональні особливості територіальної організації
 7. Хімічний комплекс України, його структура, сировинна база й регіональні особливості територіальної організації основних галузей
 8. Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної організації галузей кольорової металургії. Центри основних галузей
 9. Вугільна промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку
 10. Створення, статус, принципи організації та функціонування Національного банку України
 11. Газова промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку
 12. Нафтова і нафтопереробна промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку
 13. Зернове господарство України, його значення, структура, динаміка розвитку, зональний характер розміщення
 14. Водні ресурси України, їх значення та регіональні проблеми раціонального використання
 15. Легка промисловість України, її значення, галузева структура, принципи розміщення та центри основних галузей
 16. ІІІ. Еволюція територіальної організації виборів