<<
>>

Автомобільний транспорт України, його місце та роль у формуванні міжрегіональних зв’язків. Основні автомобільні магістралі

Автомобільний транспорт — це найбільш маневрений і ефективний вид транспорту для перевезення масових вантажів дрібними партіями на близьку відстань.

Цей вид транспорту розпочинає і закінчує транспортний процес на морському, річковому і залізничному транспорті.

Автотранспорт забезпечує функціонування і територіальну організацію всіх галузей народного господарства, і насамперед, галузей АПК, які займають важливе місце в економіці України.

В міру створення міждержавних автомагістралей значення автотранспорту постійно зростає у здійсненні міждержавних зв’язків, зокрема з Росією, Білорусією, Молдовою, країнами зарубіжної Європи.

Розвиток автомобільного транспорту та його територіальна організація залежать від галузевої структури народного господарства, її територіальної організації, природних умов, зокрема рельєфу. Названі чинники визначають напрями та щільність автошляхів.

Найбільш низьким показником щільності виділяються західні області України. Проте Донецькій, Дніпропетровській областях і в Автономній Республіці Крим цей показник є вищим.

Найважливішими автомагістралями України є:

? Київ — Полтава — Харків — Ростов-на-Дону,

? Київ — Москва,

? Київ — Санкт-Петербург,

? Київ — Одеса,

? Москва — Харків — Запоріжжя — Сімферополь,

? Київ — Житомир — Рівне — Львів — Ужгород,

? Київ — Дніпропетровськ — Донецьк — Маріуполь та ін.

Щоб досягти забезпеченості України автошляхами рівня європейських країн, необхідно побудувати і модернізувати майже 200 тис. км автошляхів, у тому числі 60% у сільській місцевості.

У міждержавних зв’язках необхідним є будівництво автомагістралей світового рівня з бетонним або асфальтобетонним покриттям і багаторядним рухом. Досвід США, Німеччини, Японії свідчить, що саме під час економічних криз будівництво автошляхів набувало пріоритетного значення завдяки можливості створення нових робочих місць і високій ефективності капіталовкладень.

Автомобільний транспорт України потребує значного технічного оновлення, оптимізації структури парку за вантажопідйомністю, типами кузова, наявністю спеціалізованих транспортних засобів, особливо малої вантажопідйомності. Необхідним є підвищення питомої ваги дизельних двигунів на автомобілях вітчизняного виробництва, вдосконалення системи технічного обслуговування та ремонту автомобілів за рахунок розвитку мережі сервісного обслуговування, створення нових і модернізації старих авторемонтних заводів

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Автомобільний транспорт України, його місце та роль у формуванні міжрегіональних зв’язків. Основні автомобільні магістралі:

 1. Залізничний транспорт України. Регіональні особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку. Основні магістралі
 2. Створення сучасних автомобільних доріг, розвиток автомобільного транспорту
 3. Транспортний комплекс причорноморського економічного району, його значення, галузева структура, основні магістралі, порти
 4. Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків України, їхня суть.
 5. Роль регіонів у формуванні експортного потенціалу України
 6. Міжнародний поділ праці та його вплив на формування зовнішньоекономічних зв’язків України
 7. Економічне районування, його суть та роль у формуванні регіональних господарських систем
 8. Теплова електроенергетика України, її місце у виробництві електроенергії. Основні ТЕС та принципи їх територіальної організації
 9. Трубопровідний транспорт України. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Основні нафто- і газопроводи
 10. Світовий банк як група кредитно-фінансових установ та основні його напрямки співробітництва з Україною
 11. Придніпровський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 12. Центральний економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
 13. Донецький економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 14. Східний економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення