<<
>>

Будівельний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації

виробництва і проектно-пошукових робіт, які забезпечують капітальне будівництво.

Значення. Сучасне життя суспільства без ефективного функціонування будівельного комплексу просто неможливе.

Рівень його розвитку впливає на формування пропорцій і темпів розвитку галузей народного господарства, розміщення продуктивних сил і розвиток регіонів. Будівництво створює нові і реконструює діючі основні фонди (будівлі і споруди, призначені для всіх видів виробничої і невиробничої діяльності людей). Від розвитку цієї галузі залежить будівництво житла, створення нових міст і сіл, окремих мікрорайонів, постійна реконструкція житлових фондів, будівництво промислових і сільськогосподарських підприємств, транспортних об’єктів, лікарень, шкіл, торгових центрів тощо. Будівельний комплекс підтримує в належному стані обороноздатність країни, створює передумови для зростання виробництва в усіх галузях господарства.

Структура. До складу будівельного комплексу входять такі галузі матеріального виробництва:

? будівництво,

? промисловість будівельних матеріалів,

? виробництво будівельних конструкцій і деталей.

У ряді наукових досліджень структура будівельного комплексу розуміється більш широко: до нього включається також будівельне і дорожне машинобудування, спеціальна інфраструктура (науково-дослідні і дослідно-конструкторські організації, вищі і середні спеціальні навчальні заклади, професійно-технічні училища, курси з підготовки будівельних кадрів; банківські установи, які фінансують будівництво; організації по матеріально-технічному забезпеченню підприємств, які входять до комплексу; спеціалізований транспорт).

Будівництво охоплює всі регіони країни. Потужні будівельні організації створені у великих містах.

Нині виробництво будівельних матеріалів більше ніж наполовину зосереджено в рамках будівельної індустрії, тобто в системі підрядних будівельних організацій. Таким чином, будівельна індустрія і промисловість будівельних матеріалів дуже тісно взаємодіють між собою, формуючи специфічні індустріально-будівельні територіальні сполучення.

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Будівельний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації:

 1. Паливно-енергетичний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 2. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
 3. Лісопромисловий комплекс України, його значення, структура, регіональні особливості розміщення та структурної трансформації
 4. Машинобудівний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості формування
 5. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування
 6. Господарський комплекс України, його суть, структура та особливості структурної трансформації
 7. Соціальний комплекс України, його суть, галузева структура та регіональні особливості територіальної організації
 8. Хімічний комплекс України, його структура, сировинна база й регіональні особливості територіальної організації основних галузей
 9. Металургійний комплекс України, його значення, структура, сировинна та паливна бази
 10. Транспортне машинобудування України, структура, значення, регіональні особливості територіальної організації та центри основних галузей
 11. Рекреаційні ресурси України, їхня структура, регіональні особливості розміщення та використання
 12. Динаміка чисельності та статево-вікова структура населення України, регіональні особливості формування
 13. Промисловий комплекс Карпатського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей
 14. Транспортний комплекс причорноморського економічного району, його значення, галузева структура, основні магістралі, порти
 15. Агропромисловий комплекс Східного економічного району, його галузева структура та особливості розміщення основних галузей
 16. Промисловий комплекс Подільського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей
 17. Промисловий комплекс Центрального економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей
 18. Промисловий комплекс Поліського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей, проблеми розвитку
 19. Машинобудівний комплекс Східного економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей
 20. Земельний фонд України та його структура. Регіональні проблеми охорони і раціонального використання земельних ресурсів