<<
>>

Демографічний і трудовий потенціал регіонів України, їхній вплив на розвиток і розміщення виробництва

Чисельність населення країни в цілому та окремих її регіонів є результатом взаємообумовленого розвитку усієї сукупності процесів суспільного розвитку, і насамперед соціально-економічних та демографічних.

Населення – основа розвитку та розміщ. прод. сил.

Населення не лише виробник мат. благ та послуг але й їх споживач. Тому слід врахов і осіб у працездатному віці, і осіб похилого віку, і дітей. Насел у формує споживчий ринок і ринок праці.

Чисельність населення регіону необхідне для визнач забезпеченості труд. ресурсами, обсягу вир-ва товарів нар. спожив, обсягу коштів на соц забезпеч, розмірів буд-ва житла, шкіл, лікарень тощо.

З розвитком наук-техн прогресу роль труд. фактора збільш. Вплив трудового фактора визнчається обсягом витрат праці на вир-во одиниці продукції. Працемісткість визнач через розрахунок маси продукції, яка припадає на одного вир-ка. Найбільш працемісткими галузями є: електроніка, приладобудування, оптико-механічне, інструментальне вир-во, автомобілебудування, верстатобудування, швацька, бавовоняна, шовкова, взуттєва прим-ті. Працемісткі види вир-ва розміщуються у містах, які мають вільні труд. ресурси. Працеміскі види с/г розміщ у регіонах з високою щільністю сільского насел.

До наукомістких відносяться усі вир-ва, які потребують, висококваліфікованих робітників, а також великих вкладень у науков-дослідну базу: вир-во ЕОМ, ракетобудування, літако- і автомобілебудування, виготовлення озброєнь тощо. Їх розміщ у великих містах, які мають кілька науково-дослідних інститутів і вищих навчальних закладів

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Демографічний і трудовий потенціал регіонів України, їхній вплив на розвиток і розміщення виробництва:

 1. Вплив глобалізації та регіоналізації на формування та розвиток господарства регіонів
 2. Інноваційно-інвестиційний потенціал регіонів України, його суть та складові
 3. Виробничий та науково-технічний потенціал регіонів України, їхня суть та складові
 4. Фінансовий потенціал регіонів України, його суть та складові.
 5. Природно-ресурсний потенціал регіонів України, його структура та економічна оцінка
 6. Технічні культури України, їхня структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК
 7. Тваринництво України, його значення, галузева структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК
 8. Трудовий потенціал, його структура і розподіл за регіонами та видами зайнятості в Україні
 9. Значення і структура експортного потенціалу регіонів України
 10. Взаємозв’язок і розвиток факторів виробництва
 11. 11. Товарне виробництво, його розвиток та форми
 12. Міжнародний поділ праці та його вплив на формування зовнішньоекономічних зв’язків України
 13. Роль регіонів у формуванні експортного потенціалу України
 14. Конкурентні переваги регіонів України у світовій економічній системі
 15. 4.2.8. Розвиток трудового потенціалу
 16. Основні фактори розвитку і розміщення галузей машинобудування в регіонах України
 17. РОЗДІЛ 2. РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В ІНТЕГРАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНАХ УКРАЇНИ
 18. Рекреаційні ресурси України, їхня структура, регіональні особливості розміщення та використання
 19. РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
 20. Нафтова і нафтопереробна промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку