<<
>>

Екологічна експертиза. Об’єкти та суб’єкти експертизи

Екологічна експертиза — це комплексний аналіз технологій, матеріалів, устаткування, техніки, проектів, планів, прогнозів та іншої документації, аналіз та оцінка результатів запланованої або існуючої господарської діяльності, що чинить чи може чинити негативний вплив на навколишнє природне середовище, який проводять висококваліфіковані спеціалісти-експерти для визначення відповідності поданих матеріалів чинному законодавству і розробки конструктивних пропозицій щодо охорони навколишнього середовища.

Екологічна експертиза спрямована на запобігання новим, обмеження або ліквідацію існуючим негативним джерелам впливу на оточуюче природне середовище та здоров’я населення.

Суб’єкти та об’єкти екологічної експертизи. Структурно екологічна експертиза проектів включає такі компоненти: суб’єкти, об’єкти, предмет, процес проведення експертизи та сукупність правових норм, які регламентують діяльність суб’єктів і процеси проведення експертизи.

Суб’єктами екологічної експертизи проектів є юридичні та фізичні особи, які проводять експертизу.

Юридичні особи здійснюють екологічну експертизу проектів в силу своєї спеціальної право- та дієздатності, яка виникає з моменту організації та визначення правового статусу державного органу за умови наділення його еколого-експертними повноваженнями.

Фізичні особи можуть стати суб’єктами екологічної експертизи:

• в порядку разових доручень компетентних органів і організацій, при організації еколого-експертних комісій або при виконанні еколого-експертних функцій в силу громадського обов’язку;

• в разі особистої ініціативи, перейнятою турботою про екологічне благополуччя регіону, екосистеми або держави в цілому.

Об’єктами екологічної експертизи є проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, передпроектні, проектні матеріали, документація з упровадження нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, продукції, реалізація яких може призвести до порушення екологічних нормативів, негативного впливу на стан навколишнього середовища, загрози здоров’ю людей.

Об’єкти екологічної експертизи визначають об’єм, характер, мету та задачі еколого-експертної діяльності. Подані на екологічну експертизу проекти вивчаються в повному обсязі, при цьому особлива увага приділяється природоохоронній частині проектних рішень

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Екологічна експертиза. Об’єкти та суб’єкти експертизи:

 1. Об’єкти, суб’єкти та головні важелі державного регулювання економіки
 2. 8.1. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти
 3. Суб’єкти та об’єкти товарних відносин
 4. ЦІЛІ, ОБ’ЄКТИ ТА СУБ’ЄКТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
 5. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти
 6. 22.1. Об'єкт, суб'єкт і завдання управління персоналом
 7. Суб’єкти та об’єкти власності
 8. 11.1. Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин
 9. 12.1. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки
 10. Суб’єкти міжнародної економічної діяльності України
 11. Міжнародна економічна діяльність: сутність, особливості та суб’єкти
 12. Тема 3.7. Держава - суб'єкт політики, інститут політичної системи суспільства
 13. 2.11.3. Суб’єкти міжнародного туризму, специфіка їх цілей та діяльності
 14. 2.15.1. Транснаціоналізація в підприємницькій сфері: суб’єкти та функціональна специфіка
 15. 2.15.1. Транснаціоналізація в підприємницькій сфері: суб’єкти та функціональна специфіка
 16. 1. Громадянське суспільство як суб’єкт міжнародної співпраці
 17. Людина як суб'єкт політики та основні параметри її діяльності