<<
>>

Екологічні проблеми хімічної промисловості

Хімічна промисловість, що є джерелом істотного забруднення довкілля, поступається лише перед енергетикою, металургійним комплексом і автомобільним транспортом. Номенклатура продукції, що її випускає хімічна промисловість розвинених країн, є вельми різноманітною.


Хімічна промисловість належить до галузей, які споживають велику кількість сировини, води та енергії. Вона вирізняється складними багатостадійними процесами. Під час виробництва утворюється велика кількість побічної продукції, яка поки що не завжди може бути використана як вторинні ресурси, а накопичується у вигляді відходів. У багатьох випадках відходи вимагають повного знищення через їхню надмірну токсичність.

В основній хімічній промисловості найбільшу кількість твер-дих відходів дають виробництва мінеральних добрив і сірчаної кислоти. У виробництві мінеральних добрив головним є переробка фосфоритів та апатитів. У процесі їх збагачення утворюється велика кількість твердих відходів ? нефелінових «хвостів» і пилу. Понад 90 % видобутку калійних солей також використовується як мінеральні добрива, а під час їх переробки та збагачення щорічно утворюються мільйони тонн твердих галітових відходів і сотні тисяч тонн глинисто-сольових шлаків. Тверді відходи сірчаної кислоти із сірчаного колчедану ? піритні недогарки, пил і шлаки щорічно складуються сотнями тисяч тонн.

У виробництві органічних продуктів і виробів на їх основі найбільшою кількістю відходів відзначаються нафтопереробка, нафтохімія та хімія органічного синтезу, виробництво гумових виробів, пластмас та інших полімерних матеріалів. Одним із найпоширеніших відходів є кислі гудрони - смолоподібні в'яжучі речовини, що містять сірчану кислоту, воду та органічні сполуки.

Практично кожне підприємство хімічної промисловості є серйозним забруднювачем довкілля. Так, нафтопереробний завод розсіює викиди основних забруднень ? вуглеводів у радіусі до 25 км. Завод штучного волокна викидає в атмосферу тисячі тонн метиленхлориду та ацетону на рік.

Всі хімічні виробництва належать до водомістких. Їх функціонування супроводжується утворенням великої кількості стічних вод із високим вмістом хлорорганічних сполук, кислот і лужних речовин, вуглеводневих сполук. Скидання їх безпосередньо у водойми та міську каналізацію нині заборонено. Тому на території кожного хімічного підприємства чи поблизу нього утворюються великі шлаконакопичувачі, ставки-відстійники.

Основним напрямом боротьби з забрудненням довкілля в хімічній промисловості є удосконалення існуючих і розроблення нових технологічних процесів
<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Екологічні проблеми хімічної промисловості:

 1. Екологічні проблеми водного господарства
 2. Екологічні проблеми АЕС
 3. Екологічні проблеми ТЕС
 4. Екологічні проблеми ГЕС
 5. Екологічні проблеми гідромеліорації сільського господарства
 6. 5.4. Секторальні перетворення в промисловості
 7. Посилення інституційно-інвестиційної складової розвитку промисловості
 8. 5.4.1.Концентрація державної підтримки на пріоритетних напрямах розвитку промисловості
 9. 5.3. Кардинальне підвищення інноваційної складової розвитку та модернізація промисловості
 10. Екологічні обмеження зростання відкритої економіки в контексті сучасної глобалістики
 11. 5.4.2.: Посилення ролі науки та інновацій у структурній перебудові промисловості
 12. Відновлення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для промисловості
 13. 5.3.2. Екологічні пріоритети розвитку сучасної відкритої економіки України
 14. Глобальные проблемы человечества как инструмент геополитики. Проблемы войны и мира
 15. Проблема безопасности и мира, как центральная глобальная проблема
 16. Проблемы вокруг ДОВСЕ, отношения Россия—НАТО и нарастание разногласий по проблеме создания системы ПРО в Европе