<<
>>

Економічне районування, його суть та роль у формуванні регіональних господарських систем

Ек р-ня – це науково обґрунтований поділ країни на ек р-ни, що склалися історично або сформувалися вв процесі р-ку ПС на основі сусп. І терит поділу праці.

Ек р-ня спрямовано на поліпшення територіальної організації вир-ва та управління господар д-тю.

Воно дає змогу поєднати загальнодержавні та регіональні інтереси у всебічному і комплексному використанні природних та економічних ресурсів території, її комплексному соц.-ек р-ку, у формув рац терит-галузевої структури господ комплексу країни.

Основою формування економічних районів є територіальний поділ праці, що зумовлює виробничу спеціалізацію окремих територій і розвиток міжрайонної кооперації. Об’єктивними умовами виділення і розвитку економічних районів виступають наявні природні ресурси, особливості економіко-географічного положення території, чисельність населення, виробничий потенціал, рівень господарського освоєння території. Сам процес економічного районування являє собою доцільний, науково обґрунтований поділ країни на економічні райони.

Ек районування є науковим методом поділу країни на спец терит-госп частини, що склалися в результаті суспільного і терит поділу праці за певний історичний період.

Ек район виступає однією з форм територіальної організації господарства. Завдяки ньому можливим стає прогнозування майбутнього р-ку ПС.

Формування економічних районів пов’язано із способом виробництва, рівнем розвитку і особливостями розміщення продуктивних сил. Виникнення і формування їх відбулося в умовах розвинутого товарного виробництва і подальшого розвитку суспільного територіального поділу праці.

Ек рай-ня сприяє підвищенню ефективності використання ресурсного, вир-чого і наук-техн потенціалу регіонів і всієї країни. В Укр здійснюється генеральне ек рай-ня території для цілей прогнозування, розробки і реалізації територіальних комплексних програм і схем природокористування, проектів районного планування, схем розвитку і розміщення п/с та розселення нас-ня. Територіальні схеми розміщення і розвитку п/с певних районів являють собою прогнозні, науково обгрунтовані розробки прикладного характеру, які містять як ретроспективний аналіз розвитку усіх структурних складових господарського комплексу території, так і визначення напрямів перспективного розвитку. При цьому обґрунтовуються основні завдання і показники соц-ек розвитку регіонів та шляхи вирішення соц-х, ек-х і екологічних проблем.

Т.ч., ек-не рай-ня є науковим методом територіальної орг-ції н/г і водночас одним із засобів рац-го розміщ в-ва, вдосконалення його спеціалізації та піднесення соц-ек розвитку

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Економічне районування, його суть та роль у формуванні регіональних господарських систем:

 1. Господарський комплекс України, його суть, структура та особливості структурної трансформації
 2. Автомобільний транспорт України, його місце та роль у формуванні міжрегіональних зв’язків. Основні автомобільні магістралі
 3. 7.1. Поняття економічного потенціалу та його роль для економічного розвитку регіону
 4. Регіональний економічний простір, його ознаки та принципи формування
 5. Економічний район, його суть, основні ознаки та об’єктивний характер формування
 6. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
 7. Територіальний поділ праці, його суть та зв’язок з формуванням економічних районів
 8. 1.4. Економічне районування в Україні
 9. Проблеми і перспективи економічного районування
 10. РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ
 11. Критерії, принципи та чинники економічного районування
 12. Подільський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
 13. Центральний економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
 14. Придніпровський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення