<<
>>

Економічні збитки від забруднення атмосфери, їхні види та методи обрахування

Платежі за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення компенсують економічні збитки від негативного впливу забрудненого атмосферного повітря на здоров’я людей, об’єкти житлово-комунального господарства (житловий фонд, міський транспорт, зелені насадження тощо), сільськогосподарські угіддя, водні, лісові, рибні і рекреаційні ресурси, основні фонди промисловості і транспорту.

Економічні збитки від забруднення атмосфери концентрацією шкідливих речовин визначаються за формулою:

де - питомі збитки, завдані здоров’ю населення, грн./особу;

- чисельність населення в зоні впливу підприємства;

- питомі збитки комунальному господарству, грн./особу;

- пи томі збитки лісовому і с/г, грн./га;

- площа с/г угідь, га;

- питомі збитки промисловості, грн./1 млн грн.

вартості основних виробничих фондів;

- вартість основних виробничих фондів підприємства-забруднювача

Якщо параметри забруднення атмосфери виражено в тоннах, економічні збитки визначаються за формулою:

де – коефіцієнт,що враховує розташування джерела викиду і кількість населення. Якому завдано збитки;

- коефіцієнт, який враховує висоту викиду;

- питомі збитки від 1 т шкідливої речовини, що надійшла в атмосферу, грн./т;

– маса викиду в атмосферу кожної токсичної речовини.

Крім того, визначають ще й такі економічні збитки:

? за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними;

? за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення;

? за розміщення відходів у навколишньому середовищі

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Економічні збитки від забруднення атмосфери, їхні види та методи обрахування:

 1. Економічні збитки від забруднення гідросфери, їхні види та методи нарахування
 2. Економічні збитки від забруднення ґрунтів та специфіка їхнього обрахування
 3. 18.3. Економічні цикли: сутність, види. Економічні кризи
 4. Методи визначення економічної ефективності від впровадження природозахисних пристроїв
 5. Економічні методи управління природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 6. 13. Економічні методи менеджменту
 7. 14.2. Економічні методи менеджменту та механізм застосування їх
 8. 5.2. Методи та види регіонального прогнозування та програмування
 9. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ І ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ
 10. Платежі за забруднення природного середовища та критерії нарахування
 11. 7. Економічні потреби суспільства та їх структура. Економічні інтереси
 12. 2. Економічні закони і економічні категорії
 13. Типи економічних районів та їхні цільові функції.
 14. 4. АТМОСФЕРА
 15. Загрязнение атмосферы
 16. Передумови розвитку чорної металургії України, їхні регіональні особливості та економічна оцінка
 17. Работа менеджера по созданию благоприятной социально-психологической атмосферы в коллективе
 18. Работа менеджера по созданию благоприятной социально-психологической атмосферы в коллективе
 19. Работа менеджера по созданию благоприятной социально-психологической атмосферы в коллективе