<<
>>

Економічні збитки від забруднення ґрунтів та специфіка їхнього обрахування

Особливість розрахунку економічних збитків від забруднення ґрунту полягає у комплексному підході, адже потрібно підрахувати комплексні економічні збитки, що складаються з суми збитків за забруднення ґрунтів та за вилучення с/г угідь.

Обсяг економічних збитків від забруднення земельних ресурсів визначається за формулою:

де q – коефіцієнт, що враховує родючість земельних ресурсів;

Згрd – питомі збитки від викиду 1 т забруднюючих речовин на ґрунт;

Мв - маса викиду на ґрунт;

Економічні збитки від вилучення с/г угідь визначається за формулою:

,

де р – існуючі платежі за 1 га с/г угідь;

S – площа угідь.

Яка вилучається із с/г обігу за 1 рік;

t – кількість років існування звалища.

Ця формула використовується для підрахунків економічних збитків за використання землі під побутові, органічні відходи; якщо ж відходи пов’язані з небезпечними речовинами, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України використовує методику визначення економічних збитків з урахуванням якості ґрунтів, токсичності речовини та глибини її просочування у ґрунт.

Основою розрахунків величини збитків від забруднення земельних ресурсів є грошова оцінка конкретної земельної ділянки, яка на підставі Закону України “Про плату за землю” визначається та уточнюється Держкомземом України. Витрати на здійснення заходів щодо зниження чи ліквідації забруднення земельних ресурсів зростають залежно від глибини просочування забруднюючої речовини у співвідношенні 10:3, тобто зі збільшенням глибини в 10 разів витрати для ліквідації забруднення зростають утричі.

Всю складність впливу забруднюючих речовин на земельні ресурси зведено до чотирьох груп небезпечності, основою для яких є показники гранично допустимих рівнів (ГДР) та орієнтовно допустимих концентрацій (ОДК) хімічних речовин у ґрунті, мг/кг

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Економічні збитки від забруднення ґрунтів та специфіка їхнього обрахування:

  1. Економічні збитки від забруднення атмосфери, їхні види та методи обрахування
  2. Економічні збитки від забруднення гідросфери, їхні види та методи нарахування
  3. 5.5.2.: Збереження та відтворення родючості ґрунтів на меліорованих землях
  4. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ І ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ
  5. 18.3. Економічні цикли: сутність, види. Економічні кризи
  6. 7. Економічні потреби суспільства та їх структура. Економічні інтереси
  7. Платежі за забруднення природного середовища та критерії нарахування
  8. Машинна деградація ґрунтів, причини та шляхи подолання.
  9. 2. Економічні закони і економічні категорії
  10. Методи визначення економічної ефективності від впровадження природозахисних пристроїв