<<
>>

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Термін «потенціал» латинського походження – від potentia, що означає сила або міць.

Зміст економічного потенціалу складають два компоненти: об’єктивний – сукупність різноманітних ресурсів, задіяних і незадіяних з якихось причин у виробництво, таких, що мають можливість брати участь в ньому; суб’єктивний – можливості працівників, колективів до використання ресурсів і створення максимального обсягу матеріальних благ та послуг, а також можливості управлінського апарату підприємства, організації, галузі, господарської системи в цілому до оптимального використання наявних ресурсів.

Таким чином, економічний потенціал можна визначити як сукупні можливості суспільства до оптимального використання наявних ресурсів у процесі виробничих відносин з метою задоволення потреб членів суспільства. Тобто, економічний потенціал – це складна система, яка починає формуватись на рівні підприємств, домогосподарств, піднімаючись вище і формуючи економічний потенціал галузі та регіону, а також суспільства в цілому. Тому з метою управління у такій складній системі як економічний потенціал доцільно виділити окремі підсистеми: ресурсний потенціал, природний та інноваційний потенціал.

Роль кожного регіону визначається, насамперед, його економічною могутністю, яка є наслідком реалізації економічного потенціалу. Найбільш універсальними показниками, що характеризують економічну могутність регіону/країни, є їх валовий внутрішній продукт.

Соціально-економічний розвиток регіонів значною мірою залежить від величини та ефективності використання наявного на даній території економічного потенціалу. Саме тому, при всій складності й багатоаспектності регіональної проблематики, одним з найбільш важливих сучасних напрямків аналізу є розробка науково-методичних підходів до оцінки економічного потенціалу регіону та ефективності його використання

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Шпаргалка з економіки регіону. 2011

Еще по теме ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ:

 1. 7.1. Поняття економічного потенціалу та його роль для економічного розвитку регіону
 2. РОЛЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
 3. Розділ 7. Управління розвитком економічного потенціалу регіону
 4. Природно-ресурсний потенціал регіонів України, його структура та економічна оцінка
 5. Диференціація економічних районів України за рівнем соціально-економічного розвитку. Депресивні території
 6. 18.1. Зміст і типи економічного зростання. Нагромадження та інвестиції, їх роль в економічному зростанні
 7. Агропромисловий комплекс Поліського економічного району, його галузева структура та проблеми розвитку
 8. Економічне районування, його суть та роль у формуванні регіональних господарських систем
 9. Трудовий потенціал, його структура і розподіл за регіонами та видами зайнятості в Україні
 10. Металургійний комплекс Придніпровського економічного району, передумови його розвитку, особливості розміщення та основні центри
 11. Промисловий комплекс Поліського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей, проблеми розвитку
 12. Подільський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
 13. Центральний економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
 14. Донецький економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 15. Східний економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 16. Поліський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 17. Придніпровський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 18. Причорноморський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
 19. Карпатський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 20. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ЙОГО ЧИННИКИ. ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ