<<
>>

Економічний район, його суть, основні ознаки та об’єктивний характер формування

Ек р-ня – це науково обґрунтований поділ країни на ек р-ни, що склалися історично або сформувалися вв процесі р-ку ПС на основі сусп. І терит поділу праці. Воно спрямовано на поліпшення територіальної організації вир-ва та управління господар д-тю.
Ек районування є науковим методом поділу країни на спец терит-госп частини, що склалися в результаті суспільного і терит поділу праці за певний історичний період.

Ек район виступає однією з форм територіальної організації господарства. Завдяки ньому можливим стає прогнозування майбутнього р-ку ПС.

Серед цілого ряду визначень найбільш вдалим є трактування П. М. Алампієва.

За визначенням П. М. Алампієва, економічний район — це географічно цілісна територіальна частина народного господар-ства країни, яка має свою виробничу спеціалізацію, міцні внутріш-ні економічні зв’язки і нерозривно зв’язана з іншими частинами суспільним територіальним поділом праці.

Є й інші визначення поняття економічного району.

Спільними для них є такі ознаки: територіальна цілісність, спеціалізоване господарство, його комплексність, тісні внутрірайонні і міжрайонні економічні зв’язки, особливість економіко-географічного положення.

Із сказаного вище можна зробити таке узагальнення: економічний район — це форма територіальної організації народного господарства, що утворюється на основі суспільного територіального поділу праці, виникнення і формування районних територіальних виробничих комплексів.

Форм-ння ек районів має об’єктивний хар-р: виникн-я ек р-нів розпоч-ся з виникн тов. вир-ва і розвитком терит. поділу праці (ТПП), який сприяв концентрації вир-ва високоефективної продукції у межах відповідних регіонів. Така концентрація спричинила спец. цих районів на вир-ві відповідної продукції, яка вивозиться за межі даного регіону і визначає його місце в сусп. ТПП, в межах світ. госп. і в госп країни.

Отже, основою формування ек-х р-нів є територіальний поділ праці, що зумовлює виробничу спеціалізацію окремих територій і розвиток міжрайонної кооперації.

Об?єктивними умовами виділення і розвитку ек-х р-нів виступають наявні природні ресурси, особливості е.г.п. території, чисельність нас-ня, виробничий потенціал, рівень господарського освоєння території

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Економічний район, його суть, основні ознаки та об’єктивний характер формування:

 1. 1.1 Сутність економічного району та об’єктивний комплексний характер його формування
 2. Міжгалузеві комплекси, їхня суть, структура та об’єктивний характер формування
 3. Загальні закономірності рпс та формування економіки регіонів, їхня суть та об’єктивний характер
 4. Регіональний економічний простір, його ознаки та принципи формування
 5. Територіальний поділ праці, його суть та зв’язок з формуванням економічних районів
 6. Транспортний комплекс причорноморського економічного району, його значення, галузева структура, основні магістралі, порти
 7. Металургійний комплекс Придніпровського економічного району, передумови його розвитку, особливості розміщення та основні центри
 8. Основні фактори РПС та формування економіки регіонів, їхня суть
 9. Економічне районування, його суть та роль у формуванні регіональних господарських систем
 10. Металургійні райони України, особливості їхнього формування та структурної трансформації. Основні центри
 11. Поняття про економічний простір, особливості його формування та структура
 12. Тваринництво України, його значення, галузева структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК
 13. Сутність економічного відтворення та його основні елементи
 14. Агропромисловий комплекс Придніпровського економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення
 15. Агропромисловий комплекс Ценртрального економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення
 16. Агропромисловий комплекс подільського економічного району. Основні галузі та особливості їхнього розміщення