<<
>>

Фінансовий потенціал регіонів України, його суть та складові.

Для забезпечення ефективного виконання функцій органи місцевого самоврядування наділяються відповідними майновими та фінансово-бюджетними правами. Для цього формуються територіальні або регіональні фінанси, які включають місцеві бюджети, а також прибутки підприємств комунальної форми власності, які використовуються для вирішення регіональних проблем.
Крім того, до регіональних фінансів входять також цільові фонди, які утв-ся поза бюджетом для фінансування деяких заходів, а також місцеві позики, які здійснюються у підприємств, населення шляхом випуску, наприклад, цінних паперів. Регіональні фінанси забезпечують фінансування заходів, пов’язаних із соц.-культурнимі комунально- побутовим обслуговуванням населення.

Формування регіональних фінансів є необхідною передумовою ефективного здійснення тут ек та соц. процесів.

Рег фінанси можна охарактеризувати як сукупність фін ресурсів, виконуваних для ек і соц. Р-ку територій. Основними джерелами формування рег фінансів є бюджетні кошти та кошти суб’єктів господарювання.

Місцеві фінанси включають:

1. Місцеві бюджети

2. Прибутки підприємств комунальної форми власності

3. Цільові фонди

4. Місцеві позики

Т ч, рег фінанси – це с-ма ек відносин, що регулює розподіл і перерозподіл нац. доходу, фонду грошових надходжень, які використовуються для ек і соц. р-ку територій. За їх допомогою д-ва здійснює р-к ПС, вирівнює рівні ек і соц. Р-ку територій, що склалися історично під впливом різних факторів. З цією метою розробляються регіональні проблеми соц.-ек р-ку територій

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Фінансовий потенціал регіонів України, його суть та складові.:

  1. Інноваційно-інвестиційний потенціал регіонів України, його суть та складові
  2. Виробничий та науково-технічний потенціал регіонів України, їхня суть та складові
  3. Природно-ресурсний потенціал регіонів України, його структура та економічна оцінка
  4. Фінансове забезпечення регіонів та напрями його удосконалення
  5. Демографічний і трудовий потенціал регіонів України, їхній вплив на розвиток і розміщення виробництва
  6. Господарський комплекс України, його суть, структура та особливості структурної трансформації
  7. Соціальний комплекс України, його суть, галузева структура та регіональні особливості територіальної організації
  8. Світовий банк як група кредитно-фінансових установ та основні його напрямки співробітництва з Україною
  9. 8.2. Система фінансового забезпечення регіонів
  10. Основні фактори РПС та формування економіки регіонів, їхня суть