<<
>>

Господарський комплекс України, його суть, структура та особливості структурної трансформації

Господарський комплекс — система виробництва, обміну, розподілу і споживання, що склалася в межах України.

Виділяють такі види структури:

? За організаційно-правовими формами господарювання (держ., кол., пр.)

? За видами ек д-ті, галузями та їх міжгалузевими комплексами

Первинні (видобувна, с/г) та вторинні галузі (обробна промисловість), група А та група Б.

Господарський комплекс У. складається з виробничої та невиробничої сфер. До виробничої належать галузі матеріального в-ва ( промисловість та с/г), а до невиробничої – галузі, які задовольняють духовні й фізичні потреби населення (освіта, наука, культура, торгівля та громадське харчування, фізична культура, комунальне господарство та ін.). транспорт і зв'язок, що обслуговують виробництво, належать до виробничої сфери, ті, що обсл населення – до невиробничої.

? Територіальна структура господарства (ек райони,підрайони, локальні виробничі утворення).

Трансформаційні процеси в економіці є невід’ємним елементом становлення ринкового типу господарювання. Забезпечення структурних зрушень здійснюється за такими взаємопов’язаними напрямами:

? Лібералізація економіки

? Стабілізація грошової системи

? Приватизація

? Структурна перебудова економіки

? Створення конкретного ринкового середовища

? Активна соц. політика

Структурна трансформація економіки являє собою с-му узгоджених між собою заходів, спрямованих на зміну структури економіки з метою зростання обсягів конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності в-ва й вирішення на цій основі соц. завдань

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Господарський комплекс України, його суть, структура та особливості структурної трансформації:

  1. Лісопромисловий комплекс України, його значення, структура, регіональні особливості розміщення та структурної трансформації
  2. Паливно-енергетичний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
  3. Будівельний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
  4. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
  5. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування
  6. Соціальний комплекс України, його суть, галузева структура та регіональні особливості територіальної організації
  7. Металургійні райони України, особливості їхнього формування та структурної трансформації. Основні центри
  8. Машинобудівний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості формування
  9. Хімічний комплекс України, його структура, сировинна база й регіональні особливості територіальної організації основних галузей
  10. Територіальна структура господарського комплексу України