<<
>>

Хімічний комплекс України, його структура, сировинна база й регіональні особливості територіальної організації основних галузей

Значення. Хімічна промисловість відноситься до галузей, що забезпечують науково-технічний прогрес, тому її розвиткові постійно приділялась значна увага. Роль хімічної промисловості визначається широким застосуванням хімічних технологій і матеріалів в усіх галузях національного господарства.
Хімічний комплекс — один з провідних у структурі сучасної економіки. Від його розвитку значною мірою залежить науково-технічний прогрес.

Структура хімічного комплексу досить складна. До його складу входять ряд спеціалізованих галузей, що використовують різну сировину, виготовляють дуже широкий асортимент продукції і об’єднуються між собою загальною технологією.

Як правило, виділяють

? основну (неорганічну) хімію,

? хімію органічного синтезу,

? гірничохімічну промисловість,

? фармацевтичну промисловість,

? мікробіологічну промисловість,

? побутову хімію.

Провідне місце за обсягом виробництва, в тому числі за випуском кінцевої продукції, займають основна хімія і хімія органічного синтезу.

Регіональні особливості . Розміщення хімічної промисловості має свої особливості у зв’язку з тим, що на нього впливає велика кількість чинників:

Частка сировини становить від 40—45 до 90% всієї вартості готової продукції цієї галузі. При значному асортименті продукції, що виробляється з різноманітної сировини, проблема її постачання набуває особливо важливого значення.

Хімічна промисловість споживає значну кількість води, що входить до складу деяких хімічних продуктів, а також використовується для охолодження агрегатів. Все це сприяє тяжінню хімічних підприємств до районів, котрі достатньою мірою забезпечені водою. До числа особливо водомістких виробництв відносять виробництва полімерних матеріалів.

Крім того, хімічні виробництва потребують, як правило, багато теплової та електричної енергії. Це стосується, перш за все, виробництва полімерних матеріалів та їх переробки..

Споживчий чинник впливає головним чином на виробництва основної хімії (виробництва мінеральних добрив, крім калійних, сірчаної кислоти тощо.

При розміщенні хімічних підприємств істотне значення має врахування екологічного чинника.

Сировинна база. Україна має потужну сировинну базу для хімічної промисловості, тобто запаси майже всіх видів мінеральної хімічної сировини: вугілля, природного газу, нафти, сірки, карбонатної сировини, кухонної і калійної солей, титанових руд тощо.

Більшість підприємств хімічної промисловості знаходяться у трьох районах: Придніпров'ї, Донецькому і Прикарпатті. Значна їх концентрація спричиняє сильне забруднення довкілля хімічними речовинами, що негативно відбивається на здоров'ї людей, які живуть у цих регіонах. Необхідне проведення заходів для очищення від цих забруднень, використання маловідхідних і безвідхідних технологій на усіх підприємствах хімічної промисловості

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Хімічний комплекс України, його структура, сировинна база й регіональні особливості територіальної організації основних галузей:

 1. Соціальний комплекс України, його суть, галузева структура та регіональні особливості територіальної організації
 2. Транспортне машинобудування України, структура, значення, регіональні особливості територіальної організації та центри основних галузей
 3. Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної організації галузей кольорової металургії. Центри основних галузей
 4. Машинобудівний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості формування
 5. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
 6. Будівельний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 7. Паливно-енергетичний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 8. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування
 9. 2.1 Регіональні особливості територіальної організації продуктивних сил України
 10. Лісопромисловий комплекс України, його значення, структура, регіональні особливості розміщення та структурної трансформації
 11. Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної організації чорної металургії України. Основні центри.