<<
>>

Інноваційно-інвестиційний потенціал регіонів України, його суть та складові

Інноваційний потенціал України та її регіонів відображає територіальні особливості багатогранних процесів розробки, створення, впровадження та експлуатації інновацій.

Основні стадії процесу інноваційного р-ку:

1. Досягнення фундаментальної науки

2. Прикладні дослідження

3. Конструкторські розробки

4. Первинне впровадження

5. Широке впровадження

6. Використання нововведень

7. Старіння інновацій

Визначальною умовою формування банку новацій є об’єм інвестицій у сферу науково-технічної д-ті та в подальший процес перетворення новації в інновацію.

Реалізація інноваційних процесів потребує значних витрат, частка яких у розвинутих країнах постійно зростає.

В сучасному механізмі інноваційного процесу зростає роль регіональної складової. Певна фінансова самостійність регіонів, можливість використання місцевих ресурсів, відповідальність місцевих органів влади за соц. Р-к створюють необхідну ек основу й мотивацію для ефективного впливу на регулювання та підтримку інноваційно-інвестиційної активності. Можливість інноваційного розвитку в кожному регіоні України передбачає свої особливості.

Основна проблема в оцінці інноваційно-інвестиційного потенціалу регіонів з урахуванням вищезазначених факторів полягає в тому, що їх вкрай тяжко виміряти.

До регіонів з відносно сприятливим інвестиційним кліматом можна віднести Центральний ек район. Середній або нижче середнього показники інвестиційної привабливості значної частини ек районів України є свідченням тяжкого стану в інвестиційній сфері, а значна різниця в показниках відображає їх велику територіальну диференціацію. Отже, інноваційно-інвестиційна політика д-ви для різних регіонів також має бути диференційованою

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Інноваційно-інвестиційний потенціал регіонів України, його суть та складові:

 1. Фінансовий потенціал регіонів України, його суть та складові.
 2. Виробничий та науково-технічний потенціал регіонів України, їхня суть та складові
 3. Природно-ресурсний потенціал регіонів України, його структура та економічна оцінка
 4. Демографічний і трудовий потенціал регіонів України, їхній вплив на розвиток і розміщення виробництва
 5. Господарський комплекс України, його суть, структура та особливості структурної трансформації
 6. Соціальний комплекс України, його суть, галузева структура та регіональні особливості територіальної організації
 7. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В РЕГІОНІ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
 8. Основні фактори РПС та формування економіки регіонів, їхня суть
 9. Принципи РПС та формування економіки регіонів, їхня суть.
 10. Загальні закономірності рпс та формування економіки регіонів, їхня суть та об’єктивний характер
 11. Сучасна мережа економічних районів України та її складові.
 12. Значення і структура експортного потенціалу регіонів України
 13. Фінансове забезпечення регіонів та напрями його удосконалення
 14. Трудовий потенціал, його структура і розподіл за регіонами та видами зайнятості в Україні