<<
>>

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В РЕГІОНІ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

Рівень інвестиційної привабливості регіону визначається за показниками: обсяги та темпи зростання прямих іноземних інвестицій, питома вага прямих іноземних інвестицій в економіку регіону у загальному їх обсязі по Україні та ін.

Посилення інвест.

складової місц. Бюджету, вишукування додаткових інвестицій в галузі, які мають вирішальне значення для задоволення потреб населення, стимулювання залучення додаткових коштів як самих підприємницьких структур, так і шляхом створення сприятливих фінансових можливостей для іноземних інвесторів – надання податкових пільг, вільного вивезення одержаного прибутку, гарантії збереження майна та захисту іноземних інвесторів.

Стимулювання інвестицій для розширення виробництв за рахунок коштів підприємницьких структур має здійснюватися з урахуванням форми власності, галузі виробництва, природних умов, територіального розміщення та інших факторів. Тут потрібний диференційований підхід, оскільки лозунг створення однакових можливостей є ні чим іншим, як спрощенням проблеми до такого рівня, що вона втрачає зміст і практичне призначення. Звісно, при цьому мають також надаватися податкові пільги, гарантії вільного ціноутворення, створюватися сприятливі форми кредитування.

Ще одним важливим напрямом розвитку регіону є реструктуризація підприємств, які приватизуються. Тільки так вони стануть привабливими для потенційного інвестора. Тому необхідно створювати механізм реальної участі іноземних інвесторів у приватизації підприємств області і ретельно контролювати використання власності, що належить державі і місцевим радам, оскільки це також є джерелом розвитку інвестиційної діяльності.

Важливою є тактика роботи з потенційними інвесторами, яка передбачає створення та удосконалення мережі бізнес-центрів, опрацювання бізнес-проектів з урахуванням вимог міжнародних фінансових організацій та їх просування на світові фінансові ринки тощо.

З метою суттєвого збільшення реальних інвестицій в економіку регіону необхідно використовувати розширення повноважень регіону по управлінню державними корпоративними правами відносно найважливіших підприємств області, а також участь в організації та здійсненні приватизації, яка має переорієнтовуватися з простого продажу державних пакетів акцій так званим портфельним інвесторам на інвестування безпосередньо підприємств з розширенням їх діючого виробничого капіталу.

Необхідною є робота по зниженню можливих ризиків для інвестицій – це і нерозвиненість інфраструктури ринку, несприятливий для підприємств податковий клімат, корупційні дії частини чиновників.

Т.ч. шляхи: формування державної та регіональної інфраструктури залучення інвестицій – агентств із залучення інвестицій, бюро з обслуговування інвесторів;

- підтримка інвестиційних проектів, що використовують сучасні енергозберігаючі технології та не забруднюють навколишнє природне середовище;

- запровадження ефективного кредитно-гарантійного механізму мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва, залучення на прийнятних умовах іноземних кредитних ресурсів для фінансування малих підприємств, а також молодих підприємців – початківців;

- сприяння створенню пайових інвестиційних фондів з реалізації інноваційних проектів тощо

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Шпаргалка з економіки регіону. 2011

Еще по теме ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В РЕГІОНІ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ:

 1. Завдання 4.1.7.1.: Забезпечення реалізації потенціалу регіонів та підвищення їх інвестиційної привабливості
 2. Інноваційно-інвестиційний потенціал регіонів України, його суть та складові
 3. 13.3. Шляхи підвищення ефективності контролю
 4. 8.1. Поняття та склад фінансових ресурсів в регіоні.
 5. Виконання міжнародних зобов’язань України до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату
 6. Посилення інституційно-інвестиційної складової розвитку промисловості
 7. Розширення досліджень зміни клімату та її наслідків в наукових закладах України у співпраці із світовою науковою спільнотою
 8. 2.14.1. Сучасні особливості міжнародного інвестиційного процесу
 9. 2.14.1. Сучасні особливості міжнародного інвестиційного процесу
 10. 2.16.7. Наслідки господарсько-інвестиційної діяльності ТНК
 11. 2.15.2. Геостратегічні фактори розвитку інвестиційних тенденцій
 12. 2.15.2. Геостратегічні фактори розвитку інвестиційних тенденцій
 13. 2.13.2. Ризики макроекономічної дестабілізації через відкритість фінансово-монетарної та інвестиційної сфери
 14. 2.13.2. Ризики макроекономічної дестабілізації через відкритість фінансово-монетарної та інвестиційної сфери
 15. 21.2. Об’єктивні основи та шляхи виникнення і розвитку капіталізму
 16. 27.2. Глобальні проблеми і шляхи їх розв’язання людством
 17. 11.3. Шляхи вдосконалення міжособових та організаційних комунікацій