<<

Контрольні запитання

Якими причинами зумовлена економічна нерівномірність розвитку окремих територіально-адміністративних одиниць?

2. Що являють собою депресивні території та яким чином вони визначаються?

3. Які основні показники характеризують репресивність соціально-економічного розвитку території?

4. Охарактеризуйте основні бюджетні механізми державного впливу на проблемні території.

5. В чому полягає сутність і необхідність створення СЕЗ?

6. Яка існує класифікація СЕЗ?

7. Охарактеризуйте основні стадії створення СЕЗ.

8. Проаналізуйте сучасний стан розвитку СЕЗ в Україні.

<< |
Источник: Стеценко Т.О, Тищенко О.П.. Управління регіональною економікою. 2010

Еще по теме Контрольні запитання:

 1. Контрольні запитання
 2. Контрольні запитання
 3. Контрольні запитання
 4. Контрольні запитання
 5. Контрольні запитання
 6. Контрольні запитання
 7. Контрольні запитання
 8. Контрольні запитання
 9. Контрольні запитання
 10. Контрольні запитання
 11. Контрольні запитання
 12. Контрольні запитання
 13. Контрольні запитання