<<
>>

Лісові ресурси України, їх господарське значення та проблеми комплексного використання в регіонах

Лісові ресурси відіграють важливу роль у збереженні навколишнього середовища та господарській діяльності людей, слугують важливим сировинним фактором для розвитку галузей народного господарства.

Україна належить до країн з невисокою забезпеченістю лісом.

За останнє десятиліття в Україні значна частина лісових насаджень загинула від промислових викидів та постраждала від аварії на ЧАЕС. Крім того, загальний стан лісів України не відповідає еколого-економічним вимогам, а функціонування лісового господарства здійснюється в складних економічних умовах.

Основними, найбільш актуальними проблемами щодо формування і раціонального використання лісових ресурсів України є:

? порушення збалансованості між лісосировинними запасами, обсягами лісоспоживання і екологічними вимогами;

? значне виснаження лісосировинної бази, погіршення природних комплексів, деградація рослинного покриву; обмеженість інвестицій для лісогосподарського виробництва;

? скорочення обсягів лісокористування та низький рівень задоволення потреб у деревині за рахунок місцевих ресурсів.

Вирішення названих проблем тісно пов’язано з розширеним відтворенням лісових ресурсів, підвищенням ефективності їх охорони і використання. Необхідно проводити активні заходи щодо захисту і відновлення лісових насаджень з тим, щоб поступово переходити на забезпечення потреб країни переважно за рахунок власних ресурсів із збереженням основних екологічних функцій лісу. Поряд з цим принципово важливо підвищити експортні можливості лісового господарства України

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Лісові ресурси України, їх господарське значення та проблеми комплексного використання в регіонах:

 1. Водні ресурси України, їх значення та регіональні проблеми раціонального використання
 2. Рекреаційні ресурси України, їхня структура, регіональні особливості розміщення та використання
 3. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування
 4. Земельний фонд України та його структура. Регіональні проблеми охорони і раціонального використання земельних ресурсів
 5. Атомна електроенергетика України, її значення, принципи територіальної організації та проблеми розвитку.
 6. Територіальна структура господарського комплексу України
 7. Використання потенціалу України із розширення середньо технологічних виробництв
 8. Основні фактори розвитку і розміщення галузей машинобудування в регіонах України
 9. Завдання 4.1.7.2.: Поліпшення якості та вирівнювання людського розвитку в регіонах України.
 10. Господарський комплекс України, його суть, структура та особливості структурної трансформації
 11. Україна і світ на межі XIX — XX століть: особливості господарського життя
 12. Господарський розвиток України в період боротьби за державну незалежність (1917-1921 рр.)
 13. 1.2. Регіональна структура України та структура господарства регіону
 14. Значення і структура експортного потенціалу регіонів України
 15. Газова промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку
 16. Лісопромисловий комплекс України, його значення, структура, регіональні особливості розміщення та структурної трансформації
 17. Паливно-енергетичний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 18. 22.1. Значение ресурсов и экономики Западной Сибири для страны
 19. Електроенергетика України, її значення та сучасна структура виробництва і споживання електроенергії
 20. Металургійний комплекс України, його значення, структура, сировинна та паливна бази