<<

ЛІТЕРАТУРА

Закон України „Про концепцію державної регіональної економічної політики (проект)” №57. – 2135/4 від 8 липня 1998р. – 20с.

2. Долішній М.І, Гранін А. Соціоекологічна функція регіональної економіки //Вісник НАН України.
– 2000. - №3. –с 26-29.

3. Долішній М.І, Злупко С.М. Концептуальні засади регіональної соціально-економічної політики та її компоненти//Регіональна економіка. – 1997. - №3. –с.5-22.

4. Долішній М.І, Караванський О.В. Кадрові основи й механізм реалізації регіональної концепції в Україні//Регіональна економіка. Львів. – 1998. - №3. –с.110-113.

5. Дорогунцов С., Горська О. Трансформація структури економіки: теорія і практика // Економіка України. – 1998. - №1. – с.4-12.

6. Дьомін О. Політика регіонального розвитку в умовах поглиблення ринкових реформ в Україні. - //Економіка України. – 2003. - №6. – с.6-13.

7. Заєць Т.А. Регіональна політика ринку праці та зайнятості населення: механізм формування і реалізації //Регіональна економіка. – 1997. - №3. –с.83-89.

8. Зайцева Л., Польська І. Тенденції соціального розвитку регіонів України. Економіка України. – 2003. - №5. – с.67-73.

9. Іщук СІ. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика). - К.: ЄУФС, МіБ, 2002-216с.

10. Колосовський Н.Н. Теория экономического районирования. – М.:Мысль, 1969. – 336с.

11. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Природні умови та ресурси України Навч. посібник. – Рівне: УДАВГ, 1997. – 175с.

12. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Розміщення продуктивних сил України: Навч. посібник. – Рівне: УДАВГ, 1997. – 420с.

13. Лукінов І.І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ сторіччя). – К.: „Книга”, 1997. – 455с.

14. Луцишин П.В. Єврорегіон Буг. Обласний суспільно-географічний комплекс. Теорія, методика, практика. –К.: ІСДМО, 1996 – 205с.

15. Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми. У 3-х частинах. Львів: 1998. – 366с.

16. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод, посібник /С.І.Дорогунцов, Ю.І.Питюренко, Я.Б.Олійник та ін. К.: КНЕУ, 2000. 364с.

17. Розміщення продуктивних сил. Навч. посібник / М.О.Ковтонюк, М.О. Петрика та ін.; за ред. Є.П.Качана. – К.: Вища школа, 2002, - 375с.

18. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України. – К.: Либідь, 1994. – 150с.

19. Симоненко В.К. Регионы Украины. – К.: Наукова думка, 1997. – 184с.

20. Соціально – економічні і екологічні проблеми розвитку адміністративних районів України. У 3-х частин. – Львів, 1997. – 697с.

21. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. - К.: Вікар, 2001.-377с.

22. Суховірський Б.І. Регіональна стратегія економічного розвитку України (теоретичні та прикладні основи геоекономіки): Монографія. - К.: КНЕУ, 2000.-154с.

23. Суховірський Б.І., Москаленко А. Вільні економічні зони: теорія і практика //Бізнес-інформ. – 1998. - №9. – с.67-69.

24. Суховірський Б.І., Москаленко А. Передумови створення єврорегіону „Десна”//Бізнес-інформ. – 1998. - №9. – с.70-73.

25. Україна: прогноз розвитку продуктивних сил /С.І.Дорогунцов, Б.М. Данилишин, Л.Г. Чернюк та ін. – К.: РВПС України НАН України, 1998. – Т.1 – 163с.

26. Україна: прогноз розвитку продуктивних сил /С.І.Дорогунцов, Б.М. Данилишин, Л.Г. Чернюк та ін. – К.: РВПС України НАН України, 1998. – Т.2 – 163с.

27. Щербіна Н.М., Попова І.В. Розміщення продуктивних сил України. Навч. –метод. посібник. –Донецьк: ДонДУЕТ ім.. М.Туган-Барановського, 2002. – 189с.

28. Статистичний щорічник України за 2002 рік. –К.: „Консультант”, 2003. – 603с.
<< |
Источник: Щербіна Н.М.. Навчально-методичний посібник. 2004

Еще по теме ЛІТЕРАТУРА:

 1. Використана та рекомендована література
 2. Використана та рекомендована література
 3. Використана та рекомендована література
 4. Використана та рекомендована література
 5. Використана та рекомендована література
 6. Використана та рекомендована література
 7. Використана та рекомендована література
 8. Використана та рекомендована література
 9. Література
 10. Література
 11. Використана та рекомендована література
 12. ЛІТЕРАТУРА
 13. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 14. Література
 15. Література
 16. Література
 17. Література
 18. Література
 19. Література