<<
>>

Література

Медведев В. Глобализация экономики: тенденции и противоречия // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – № 2. – С. 3–10.

2. Чухно А.А. Актуальні проблеми стратегії економічного і соціального розвитку на сучасному етапі // Економіка України. – 2004. – № 4. – С. 10–22.

3. Эльянов А. Глобализация и догоняющее развитие // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – № 1. – С. 4–15.

4. Внутрішня торгівля України: економічні умови ефективного розвитку: монографія / заг.

ред А.А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2006. – 195 с.

5. Бутко М. Інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки // Економіка України. – 2004. – № 4. – С. 40–45.

6. Global Competitiveness Yearbook. – 2001. – P. 43.

7. Конкурентоспроможність української економіки / за ред. Б.Є. Кваснюка. – К. : Ін т економ. та прогнозув., 2006. – 96 с.

8. Костусев А.А., Пугачова М.В. Состояние конкурентной среды в экономике Украины // Конкуренция: Вестн. Антимонопольного комитета Украины. – 2004. – № 1. – С. 11–17.

9. Конкуренція в Україні: Аналітична доповідь щодо стану, тенденцій і проблем розвитку економічної конкуренції у 2000–2005 рр. – К. : Антимонопольний комітет України, Центр комплексних досліджень з питань антимонопольної політики, Державна установа Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2006. – 40 с.

10. http://www.amc.gov.ua.

11. Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К. : Консультант, 2007.

12. http://www.bank.gov.ua/Macro/index.htm

13. http://www.ukrstst.gov.ua

14. Економіка України за 2007 рік // Уряд. кур’єр. – 2008. – 25 січ. – С. 7.

15. Кузнецов В. Электронные рынки и конкуренция // Вопросы экономики. – 2004. – № 2. – С. 72–76.

16. Формирование взаимоотношений и их развитие // Торговое дело. – 2006. – № 8–9. – С. 116–121.

17. Украинский ритейл в цифрах. – Днепропетровск : Изд-во «Аяксы», 2008. – 195 с.

18. Ютайкин Е. В точке перегиба // www.iteam.ru.

19. «Ренессанс капитал» // www. Renaissance Capital.com/

20. «Фоззи» и компанию уличили в сговоре // Дело. – 2008. – 27 марта. – С. 2.

21. Metro Cash & Carry Ukraine // www. www.liga.net

22. Корстьенс Д., Корстьенс М. Торговые войны : Пер.с анг. – Мн.: ООО «Попудри», 2005. – 322 с.

23. Афроськин В. Розничная сеть и оптовая компания: вопросы взаимодействия // Отдел маркетинга. – 2007. – № 1. – C. 52–55.

24. Инвестиционный прогноз // Комп@ньйоН. – 2008. – 25 янв.–1 февр. – С. 44.

25. Портал ProRetail, вересень 2006 // www. ProRetail.com.ua.

26. Роль супермаркетов на сегодняшнем рынке розничной торговли // Торговое дело. – 2006. – № 8–9. – С. 24–29.

27. Лагутін В.Д. Внутрішній ринок споживчих товарів : теорія розвитку і регулювання. – К. : КНТЕУ, 2008

<< | >>
Источник: Геэць В.М.. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. Частина 2. 2008

Еще по теме Література:

  1. Використана та рекомендована література
  2. Використана та рекомендована література
  3. Використана та рекомендована література
  4. Використана та рекомендована література
  5. Використана та рекомендована література
  6. Використана та рекомендована література
  7. Використана та рекомендована література
  8. Використана та рекомендована література
  9. Література
  10. Література