<<
>>

Література

http://www.bank.gov.ua

2. http://www.unctad.org

3. http://www.world-tourism.org

4. Шульгіна Л.М. Елементи системи маркетингу співпраці туристичних підприємств // Вісн.

Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. – Спец. вип. – К.: КНУТД. – 2005. – № 4 (24). – С. 157–161.

5. Романова М. CRM – что это: концепция управления или информационная система? // Маркетинг. – 2005. – № 2. – 56–66.

6. Таранов В.В. Метод оценки привлекательности клиентов // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – № 1. – С. 27–34.

7. ДСТУ ISO 9000 – 2001. Системи управління якістю. Основні положення і словник. Чинний від 10.01.2001. – К.: Держстандарт України, 2001. – 27 с.

8. ДСТУ ISO 9001 – 2001. Системи управління якістю. Вимоги. Чинний від 10.01.2001. – К.: Держстандарт України, 2001. – 23 с.

9. ДСТУ ISO 9004 – 2001. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. Вимоги. Чинний від 10.01.2001. – К.: Держстандарт України, 2001. – 44 с

<< | >>
Источник: Геэць В.М.. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. Частина 2. 2008

Еще по теме Література:

 1. Використана та рекомендована література
 2. Використана та рекомендована література
 3. Використана та рекомендована література
 4. Використана та рекомендована література
 5. Використана та рекомендована література
 6. Використана та рекомендована література
 7. Використана та рекомендована література
 8. Використана та рекомендована література
 9. Література
 10. Література
 11. Використана та рекомендована література
 12. ЛІТЕРАТУРА
 13. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 14. Література
 15. Література
 16. Література
 17. Література
 18. Література
 19. Література
 20. Література