<<
>>

Література

Бажал Ю. Доля теорії: 100-річча класичної праці М.І. Туган-Барановського і сучасність / Ю. Бажал // Економіка України. – 1994. – №12. – С. 58–63.

2. Шумпетер И. Теория экономического развития.

/ И. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982.

3. Длинные волны: Научно-технический прогресс и социально-экономическое развитие. – Новосибирск, 1991.

4. Freeman C. The Economics of industrial innovation. – The MIT Press. Cambridge (Massachusetts), 1982; Freeman C. Technology Policy and Economic Performance. Lessons from Japan. – N.Y., 1987.

5. Dosi G. Technological change and industrial transformation. – Macmillan, 1984.

6. Perez, Carlota. Technological revolutions and Financial Capital. The Dynamics of Bubbles and Golden Ages. – Ed. Elgar Pbl., 2002.

7. Mensch G. Stalemate in technology: Innovations overcome the depression. – Ballinger. Cambridge (Massachusetts), 1979.

8. The OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2007: Innovation and Performance in the Global Economy. – OECD Publishing, 2008. – C. 221.

9. Економічна оцінка державних пріоритетів технологічного розвитку; за ред. Ю.М. Бажала. – К. : Ін-т екон. прогнозування НАН України, 2002. – Розд. 1 та 2.

10. The Global Competitiveness Report 2007-2008 / Co-Directors: Klaus Schwab, Michael E. Porter. – The World Economic Forum, PALGRAVE MACMILLAN, 2007

<< | >>
Источник: Геэць В.М.. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. Частина 1. 2008

Еще по теме Література:

 1. Використана та рекомендована література
 2. Використана та рекомендована література
 3. Використана та рекомендована література
 4. Використана та рекомендована література
 5. Використана та рекомендована література
 6. Використана та рекомендована література
 7. Використана та рекомендована література
 8. Використана та рекомендована література
 9. Література
 10. Література
 11. Використана та рекомендована література