<<
>>

Література

Ванькович Д.В., Демчишак Н.Б. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні // Фінанси України. – 2007. – № 7. – С. 72–84.

2. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі.
– К.: Наук. думка, 1998. – 386 с.

3. Довбня С.Б., Ковзель К.А. Новий підхід до оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів // Фінанси України. – 2007. – № 7. – С. 62–71.

4. Захарін С.В. Особливості забезпечення інвестиційної конкурентоспроможності підприємств // Вісн. Ін ту економіки та прогнозування. – 2007. – С. 82–83.

5. Захарін С.В. Вплив оподаткування на заощадження і інвестиції // Фінанси України. – 2005. – № 10. – С. 83–90.

6. Захарін С.В. Інвестиційне забезпечення відтворення основних фондів // Економіка України. – 2007. – № 5. – С. 43–51.

7. Захарін С.В. Роль і значення корпоративного сектору економіки України за переходу на інвестиційно-інноваційну модель розвитку // Проблеми науки. – 2006. – № 7.

8. Захарін С.В. Стимулювання інноваційної діяльності корпоративного сектору // Фінанси України. – 2006. – № 7. – С. 101–107.

9. Зятковський І.В. Державна підтримка нових форм інноваційної діяльності промислових підприємств: організаційні та фінансові аспекти // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 6. – С. 73–82.

10. Інвестування української економіки: монографія / за ред. А.І.Сухорукова. – К.: Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки. – 2005. – 440 с.

11. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / за ред. Л. І. Федулової. – К.: Основа, 2005. – 552 с.

12. Конкурентоспроможність національної економіки / за ред. Б. Є. Кваснюка. – К.: Фенікс, 2005. – 582 с.

13. Марцин В.С. Стратегія розвитку інвестиційної діяльності в економіці України // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 9. – С. 57–65.

14. Роль держави у довгостроковому економічному зростанні / за ред. Б. Є. Кваснюка. – К.: Ін-т екон. прогнозув. – Х.: Форт, 2003. – 424 с.

15. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України / за ред. В. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка: В 3-х т. – К.: Фенікс, 2007.

16. Україна у вимірі економіки знань / за ред. В. М. Гейця. – К.: Основа, 2006. – 592 с.

17. Федулова Л.І. Технологічний розвиток економіки України. – К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2006. – 627 с.

18. Шинкарук Л.В. Інституційні засади капіталоутворення в Україні // Економічна теорія. – 2007. – № 3. – С. 72–85.
<< | >>
Источник: Геэць В.М.. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. Частина 1. 2008
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Література:

 1. Використана та рекомендована література
 2. Використана та рекомендована література
 3. Використана та рекомендована література
 4. Використана та рекомендована література
 5. Використана та рекомендована література
 6. Використана та рекомендована література
 7. Використана та рекомендована література
 8. Використана та рекомендована література
 9. Література
 10. Література
 11. Використана та рекомендована література
 12. ЛІТЕРАТУРА
 13. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 14. Література
 15. Література
 16. Література
 17. Література
 18. Література