<<
>>

Література

Паладій М. Перспективи розвитку державної системи охорони інтелектуальної власності в Україні // Інтелектуальна власність. – 2001. – № 3. – С. 3–5.

2. Жаров В., Максимова Н.

Концепція розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності: шляхи реалізації // Інтелектуальна власність. – 2003. – № 2. – С. 3–6.

3. Крайнєв П.П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю: монографія. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 448 с.

4. Морозов О. Ф. Ціна думки – інтелектуальний капітал: монографія. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 352 с.

5. Корчагин А. Актуальные вопросы государственной политики в области охраны интеллектуальной собственности на современном этапе // ИС. Промышленная собственность. – 2001. – № 10. – С. 2–10.

6. Близнец И.А. Роль государства в обеспечении прав интеллектуальной собственности // Патенты и лицензии. – 2001. – № 12. – С. 25–29.

7. Intellectual Property – A Power Tools for Economic Development. WIPO. – 2002. – 377 p. http://www.wipo.int/about-wipo/en/dgo/ wipo_pub_888.pdf.

8. Мусунгу Сисуле Ф. «Повестка дня в целях развития»: последствия для системы управления правами интеллектуальной собственности и будущее ВОИС // Мосты. – 2008. – Вып. 4. http://trade. ecoaccord.org – www.ictsd.org;

9. Новый орган, занимающийся вопросами развития и ИС, завершил инаугурационную сессию. PR/2008/540. – Женева, 10–03–2008.

10. Андрощук Г. Захист від недобросовісної конкуренції у Франції // Інтелектуальна власність. – 2006. – № 3. – С. 55–61.

11. Корреа К. Поход к охране прав на интеллектуальную собственность, основаный на принципах конкуренции// Мосты. – декабрь 2007-январь 2008. – Вып. 3. http://trade.ecoaccord.org – www.ictsd.org;

12. Угода Про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. – Додаток 1 до Марракеської Угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 р. http://www.zakon.rada.gov.ua

13. Кравченко О., Подоляка С. Система органів управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні // Інтелектуальна власність. – 2004. – № 1. – С. 3–7.

14. The Global Competitiveness Report 2008-2009. WEF. htpp://www.weforum.org

15. INTERNATIONAL PROPERTY RIGHTS INDEX (IPRI). 2008 REPORT. – 74 р. http://www.International PropertyRightsIndex.org

<< | >>
Источник: Геэць В.М.. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. Частина 1. 2008

Еще по теме Література:

 1. Використана та рекомендована література
 2. Використана та рекомендована література
 3. Використана та рекомендована література
 4. Використана та рекомендована література
 5. Використана та рекомендована література
 6. Використана та рекомендована література
 7. Використана та рекомендована література
 8. Використана та рекомендована література
 9. Література
 10. Література
 11. Використана та рекомендована література
 12. ЛІТЕРАТУРА
 13. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ